Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów238 654528 187748 954265 786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 157105 296158 53728 130
Zysk (strata) brutto38 438104 740158 95628 493
Zysk (strata) netto31 05684 263128 81621 899
Przepływy netto-118 09843 42177 778-180 161
Przepływy netto z działalności operacyjnej125 427-7 277-19 10044 422
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 081-2 731-3 054-34 754
Przepływy netto z działalności finansowej-237 44453 42999 932-189 829
Aktywa razem2 725 5142 693 4772 538 9532 610 014
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 786 0981 558 9551 492 4111 692 359
Zobowiązania długoterminowe419 707583 985452 272379 583
Zobowiązania krótkoterminowe1 366 391974 9701 040 1391 312 776
Kapitał własny939 3881 134 4541 046 473917 594
Kapitał zakładowy25 06825 06824 96824 968
Liczba akcji (tys. szt.)25 068,4225 068,4224 968,4224 968,42
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)37,4745,2541,9136,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,243,365,160,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 653 9331 404 6831 153 016904 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej282 019235 392156 619102 459
Zysk (strata) brutto282 642236 232155 900100 613
Zysk (strata) netto227 021190 674125 65080 725
Przepływy netto2 839-134 657192 670-96 701
Przepływy netto z działalności operacyjnej232 787198 136265 224-40 029
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-43 340-212 921-5 96323 063
Przepływy netto z działalności finansowej-186 608-119 872-66 591-79 735
Aktywa razem2 538 9532 390 3951 977 2921 752 953
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 492 4111 388 0691 047 831869 528
Zobowiązania długoterminowe452 272410 701325 309432 147
Zobowiązania krótkoterminowe1 040 139977 368722 522437 381
Kapitał własny1 046 4731 002 259929 507883 604
Kapitał zakładowy24 96824 86824 78224 771
Liczba akcji (tys. szt.)24 968,4224 868,4224 782,5924 771,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)41,9140,3037,5135,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)9,097,675,073,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport