Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q22020Q12019Q42019Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów458 020272 352507 235308 116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej104 18750 473108 49459 568
Zysk (strata) brutto98 32848 730108 75559 562
Zysk (strata) netto79 13339 13885 67947 755
Przepływy netto17 662231 421118 667-72 873
Przepływy netto z działalności operacyjnej120 18426 58578 442-70 881
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 966-1 164-4 671-1 992
Przepływy netto z działalności finansowej-100 556206 00044 8960
Aktywa razem3 356 4622 855 1642 960 9362 452 239
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 148 5431 693 8471 876 7051 400 075
Zobowiązania długoterminowe725 802560 148469 015306 917
Zobowiązania krótkoterminowe1 422 7411 133 6991 407 6901 093 158
Kapitał własny1 207 8871 161 3171 084 1971 052 164
Kapitał zakładowy25 21825 21825 06825 068
Liczba akcji (tys. szt.)25 218,4225 068,4225 068,4225 068,42
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)47,9046,3343,2541,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,141,563,421,91
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 661 7211 653 9331 404 6831 161 973
Zysk (strata) z działalności operacyjnej320 690282 019235 392158 969
Zysk (strata) brutto320 482282 642236 232158 227
Zysk (strata) netto256 015227 021190 674127 740
Przepływy netto-29 1742 839-134 657195 134
Przepływy netto z działalności operacyjnej162 055232 787198 136417 910
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-17 578-43 340-212 921-156 185
Przepływy netto z działalności finansowej-173 651-186 608-119 872-66 591
Aktywa razem2 960 9362 538 9532 390 3951 978 252
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 876 7051 492 4111 388 0691 047 123
Zobowiązania długoterminowe469 015452 272410 701325 738
Zobowiązania krótkoterminowe1 407 6901 040 139977 368721 385
Kapitał własny1 084 1971 046 4731 002 259931 129
Kapitał zakładowy25 06824 96824 86824 782
Liczba akcji (tys. szt.)25 068,4224 968,4224 868,4224 782,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)43,2541,9140,3037,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)10,219,097,675,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport