Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów748 954265 786435 713203 480
Zysk (strata) z działalności operacyjnej158 53728 13072 80822 544
Zysk (strata) brutto158 95628 49372 79722 396
Zysk (strata) netto128 81621 89958 79117 515
Przepływy netto77 778-180 161151 533-46 311
Przepływy netto z działalności operacyjnej-19 10044 422155 72951 736
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 054-34 754-4 108-1 424
Przepływy netto z działalności finansowej99 932-189 829-88-96 623
Aktywa razem2 538 9532 610 0142 608 1152 480 672
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 492 4111 692 3591 713 8031 456 916
Zobowiązania długoterminowe452 272379 583387 529395 222
Zobowiązania krótkoterminowe1 040 1391 312 7761 326 2741 061 694
Kapitał własny1 046 473917 594894 2491 023 692
Kapitał zakładowy24 96824 96824 96824 968
Liczba akcji (tys. szt.)24 968,4224 968,4224 968,4224 968,42
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)41,9136,7535,8141,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)5,160,882,350,70
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 653 9331 404 6831 153 016904 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej282 019235 392156 619102 459
Zysk (strata) brutto282 642236 232155 900100 613
Zysk (strata) netto227 021190 674125 65080 725
Przepływy netto2 839-134 657192 670-96 701
Przepływy netto z działalności operacyjnej232 787198 136265 224-40 029
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-43 340-212 921-5 96323 063
Przepływy netto z działalności finansowej-186 608-119 872-66 591-79 735
Aktywa razem2 538 9532 390 3951 977 2921 752 953
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 492 4111 388 0691 047 831869 528
Zobowiązania długoterminowe452 272410 701325 309432 147
Zobowiązania krótkoterminowe1 040 139977 368722 522437 381
Kapitał własny1 046 4731 002 259929 507883 604
Kapitał zakładowy24 96824 86824 78224 771
Liczba akcji (tys. szt.)24 968,4224 868,4224 782,5924 771,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)41,9140,3037,5135,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)9,097,675,073,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport