Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-23
BPX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
2,06
-7,77
2019-08-30
BPX Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały ZWZA BPX S.A.
1,98
0,00
2019-08-23
BPX Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 20 września 2019 r. wraz z projektami uchwał.
1,68
+3,57
2019-05-17
BPX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
1,11
-1,80
2019-04-19
BPX Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 16 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał.
1,01
0,00
2018-06-19
BPX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
0,52
0,00
2018-05-30
BPX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
0,55
0,00
2018-05-30
BPX Zawiadomienie od zmianie stanu posiadania.
0,55
0,00
2018-05-21
BPX Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 19 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.
0,62
0,00
2017-11-13
BPX Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK BPX S.A. za III kw. 2017 r.
0,68
-11,76
2017-11-13
BPX Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze.
2017-07-14
BPX Korekta numeru raportu ESPI nr 2/2017
2017-06-28
BPX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2017-05-31
BPX Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
0,68
0,00
2017-04-24
BPX Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
0,69
0,00
2017-04-24
BPX Rozwiązanie i wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego BPX Cieślak spółki jawnej z siedzibą we Wrocławiu.
0,69
0,00
2016-09-06
BPX zmiana nazwy akcjonariusza
1,65
+2,42
2016-06-17
BPX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2016-05-20
BPX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 16 czerwca 2016 roku.
1,65
2016-03-31
BPX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  • Poprzednia strona
  • z 14
  • Następna strona