Notowania

Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

DataTytułKursZmiana
2020-02-14
BDZ Zawiadomienie o Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki zależnej – Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.
12,40
-2,02
2020-02-10
BDZ Powołanie Członka Zarządu
12,90
0,00
2020-02-05
BDZ Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.
12,40
0,00
2020-01-09
BDZ Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 r.
13,80
0,00
2019-12-12
BDZ Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024.
13,35
0,00
2019-11-29
BDZ SA-Q 3/2019: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
14,20
0,00
2019-11-29
BDZ QS 3/2019: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,20
0,00
2019-10-28
BDZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.10.2019 r.
14,70
-2,38
2019-10-28
BDZ Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 28.10.2019 r.
14,70
-2,38
2019-10-10
BDZ Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.
15,15
-2,31
2019-10-08
BDZ Powołanie Członka Zarządu
14,85
+0,67
2019-10-04
BDZ Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w spółce zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.
14,85
0,00
2019-10-02
BDZ Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.
15,70
-4,46
2019-10-02
BDZ Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
15,70
-4,46
2019-10-01
BDZ PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
15,70
-4,46
2019-10-01
BDZ SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
15,70
-4,46
2019-10-01
BDZ Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2019 r.
15,70
-4,46
2019-09-30
BDZ PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
15,70
-4,46
2019-09-30
BDZ SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
15,70
-4,46
2019-09-25
BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 28 października 2019 r.
14,85
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 44
  • Następna strona