Notowania

Opis spółki

Spółka zajmuje się kompleksową działalnością związaną z przygotowaniem inwestycji oraz ich realizacją i sprzedażą. Realizuje projekty wielorodzinne jak i jednorodzinne. Buduje zarówno na swoich gruntach, ale zarówno na gruntach powierzonych, jak i na gruntach własnych. Współpracuje również ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
ED Invest SA
Adres
ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218, 03-982 Warszawa
Telefon
+48 22 6719528
Fax
+48 22 6716938
Adres www
www.edinvest.pl
E-mail
biuro@edinvest.pl
Prezes
Egierska Zofia
NIP
525-19-68-486
Regon
12820030
KRS
0000321820
ISIN
PLEDINV00014
Numer EKD
41.20
EKD
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Audytor
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Egierska Zofia
Prezes Zarządu
2009-01-01
Dyrcz Jerzy
Wiceprezes Zarządu
2009-01-01
Uzdowski Marek
Wiceprezes Zarządu
2009-06-23
Wasilewski Zbigniew
Wiceprezes Zarządu
2009-07-23
Brym Bohdan
Przewodniczący RN
2009-01-20
Kacprzak Henryk
Wiceprzewodniczący RN
2009-06-22
Mikołajczyk Krzysztof
Członek RN
2010-04-22
Bieleninnik Bartłomiej
Członek RN
2010-04-22
Fijołek Robert
Członek RN
2012-06-20
Rytel Edyta
Sekretarz RN
2009-06-20

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Egierska Zofia
3 570 783
28,11
3 570 783
28,83
2017-06-07
2010-12-31
Egierska Zofia
3 570 783
28,83
3 570 783
28,83
2017-06-07
2018-07-27
Dyrcz Jerzy
2 629 018
20,69
2 629 018
21,22
2017-06-07
2010-12-31
Dyrcz Jerzy
2 629 018
21,22
2 629 018
21,22
2017-06-07
2018-07-27
Uzdowski Marek
2 003 100
15,77
2 003 100
16,17
2017-02-21
2010-12-31
Wasilewski Zbigniew
2 003 100
15,77
2 003 100
16,17
2017-02-21
2010-12-31
Uzdowski Marek
2 003 100
16,17
2 003 100
16,17
2017-02-21
2018-07-27
Wasilewski Zbigniew
2 003 100
16,17
2 003 100
16,17
2017-02-21
2018-07-27
PKO TFI SA
999 590
7,87
999 590
8,07
2016-06-01
2010-12-31
PKO TFI SA
989 544
7,99
989 544
7,99
2018-06-30
2018-07-27
ED Invest SA
318 367
2,50
318 367
2,56
2012-06-29
2010-12-31

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
obniżenie kapitału
2018-06-07
-318 367
0,05
obniżenie kapitału
2018-06-07
-318 367
0,05
seria C - subskrypcja prywatna
2010-11-30
156 853
0,05
0,05
2011-02-03
seria B - subskrypcja publiczna
2010-04-22
2 548 201
0,05
2010-12-20
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2
2009-06-22
0
0,05
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
2008-12-22
10 000 000
0,05
0,05
2010-12-20