Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 7471 5281 2521 067
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-895349170-8
Zysk (strata) brutto-654318-1 472-827
Zysk (strata) netto-628270-1 451-704
Przepływy netto1 3401552
Przepływy netto z działalności operacyjnej783273-51-5
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 508-74-76-2
Przepływy netto z działalności finansowej-1 951-18413210
Aktywa razem3 7776 4506 4747 814
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 7853 8304 1244 013
Zobowiązania długoterminowe7472 4492 2791 962
Zobowiązania krótkoterminowe1 0381 3821 8452 051
Kapitał własny1 9922 6202 3503 801
Kapitał zakładowy2 9522 9522 9522 952
Liczba akcji (tys. szt.)2 951,572 951,572 951,572 951,57
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,680,890,801,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,210,09-0,49-0,24
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 3953 9093 4813 109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej299329480472
Zysk (strata) brutto-3 1582 947147-582
Zysk (strata) netto-2 8882 49285-484
Przepływy netto-7581-339117
Przepływy netto z działalności operacyjnej739541-349554
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 057-2 334-152-1 847
Przepływy netto z działalności finansowej2431 8741621 411
Aktywa razem6 4748 4643 5123 087
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 1243 226766426
Zobowiązania długoterminowe2 2791 8644745
Zobowiązania krótkoterminowe1 8451 363719381
Kapitał własny2 3505 2382 7462 661
Kapitał zakładowy2 9522 9522 9522 952
Liczba akcji (tys. szt.)2 951,572 951,572 951,572 951,57
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,801,770,930,90
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,980,840,03-0,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)