Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-18
EFX Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r.
2,50
0,00
2018-06-29
EFX Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
5,40
0,00
2018-06-07
EFX Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
3,12
0,00
2018-06-01
EFX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 r.
3,12
0,00
2018-04-11
EFX Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
2,98
0,00
2018-04-06
EFX nabycie akcji przez Rymaszewski Asset Ltd.
2,42
+23,14
2018-02-16
EFX Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 14 lutego 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
2,46
0,00
2018-01-26
EFX NWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza
3,02
0,00
2018-01-12
EFX NWZ - projekty uchwał: zmiany w RN
3,70
-25,41
2018-01-04
EFX rozwiązanie umowy z Farrina Investments - Projekt ECHO - 124 sp. z o.o. sp.k.
2,88
-9,03
2017-09-27
EFX Objęcie 8.400 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.
5,20
-0,96
2017-09-27
EFX Objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 8.400 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H.
5,20
-0,96
2017-06-30
EFX Przydział obligacji spółki zależnej
2017-06-29
EFX Emisja obligacji spółki zależnej
7,52
2017-06-27
EFX objęcie akcji przez Tomasza Koreckiego
2017-04-28
EFX Objęcie 17.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.
7,80
2017-04-28
EFX Objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 25.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H
7,80
2017-04-27
EFX Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA EFIX Dom Maklerski S.A.w dniu 26 kwietnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
2017-03-31
EFX ZWZ - projekty uchwał: pokrycie straty, emisja warrantów, emisja akcji serii K
7,80
0,00
2016-12-27
EFX Objęcie udziałów pokrytych aportem przez EFIX Dom Maklerski S.A.
7,25
+2,76
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona