Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 76025 58326 81226 824
Zysk (strata) z działalności operacyjnej246184-225481
Zysk (strata) brutto226152-283464
Zysk (strata) netto203129-227390
Przepływy netto-1 5391 7740748
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 5372 67101 315
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-868-5370-332
Przepływy netto z działalności finansowej865-3600-236
Aktywa razem23 37925 21023 35724 088
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 27513 90012 17612 900
Zobowiązania długoterminowe3 4113 3913 1522 893
Zobowiązania krótkoterminowe8 86410 5099 02410 007
Kapitał własny10 98410 96810 83910 854
Kapitał zakładowy3 7953 7953 7953 795
Liczba akcji (tys. szt.)2 594,532 594,532 594,532 594,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,234,234,184,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,05-0,090,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów103 35382 24165 057
Zysk (strata) z działalności operacyjnej663502866
Zysk (strata) brutto539426828
Zysk (strata) netto451324641
Przepływy netto2233881 285
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 3001 0662 069
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 346-81-166
Przepływy netto z działalności finansowej268-597-618
Aktywa razem23 35719 95619 918
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 1769 2079 169
Zobowiązania długoterminowe3 1522 3371 120
Zobowiązania krótkoterminowe9 0246 8708 049
Kapitał własny10 83910 41610 414
Kapitał zakładowy3 7953 7953 918
Liczba akcji (tys. szt.)2 594,532 594,532 594,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,184,014,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,170,130,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)