Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów427 856443 506372 620374 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 82813 12912 3659 571
Zysk (strata) brutto12 48113 9559 6035 362
Zysk (strata) netto7 8699 8515 298826
Przepływy netto-15 39027 528-13 7962 164
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 3937 3107 944258
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 1629 884-2 022-6 201
Przepływy netto z działalności finansowej-2 62110 334-19 7188 107
Aktywa razem810 470822 757721 220744 836
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania294 768314 379228 246259 232
Zobowiązania długoterminowe106 642104 04192 00196 579
Zobowiązania krótkoterminowe188 126210 338136 245162 653
Kapitał własny488 419482 547470 786466 600
Kapitał zakładowy170 466170 466170 466170 466
Liczba akcji (tys. szt.)170 466,07170 466,07170 466,07170 466,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,872,832,762,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,060,030,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 394 9491 009 710926 181772 325
Zysk (strata) z działalności operacyjnej52 69862 20852 68634 903
Zysk (strata) brutto39 19457 71048 70532 251
Zysk (strata) netto24 76950 75845 54931 143
Przepływy netto-45 172-15 807-5 42482 791
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7 62916 016-16 20729 673
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-63 701-96 972-39 458-29 867
Przepływy netto z działalności finansowej26 15865 14950 24182 985
Aktywa razem744 836680 794581 525453 777
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania259 232230 471226 787178 317
Zobowiązania długoterminowe96 57980 911152 168101 798
Zobowiązania krótkoterminowe162 653149 56074 61976 519
Kapitał własny466 600441 922341 193275 577
Kapitał zakładowy170 466170 466170 466154 824
Liczba akcji (tys. szt.)170 466,07170 466,07170 466,07154 824,40
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,742,592,001,78
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,140,300,270,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport