Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
443 506 372 620 374 369 339 768
13 129 12 365 9 571 12 460
13 955 9 603 5 362 11 001
9 851 5 298 826 7 821
27 528 -13 796 2 164 -23 091
7 310 7 944 258 -2 202
9 884 -2 022 -6 201 -21 973
10 334 -19 718 8 107 1 084
822 757 721 220 744 836 694 269
314 379 228 246 259 232 226 969
104 041 92 001 96 579 58 710
210 338 136 245 162 653 168 259
482 547 470 786 466 600 456 542
170 466 170 466 170 466 170 466
170 466,07 170 466,07 170 466,07 170 466,07
2,83 2,76 2,74 2,68
0,06 0,03 0,01 0,05
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
1 394 949 1 009 710 926 181 772 325
52 698 62 208 52 686 34 903
39 194 57 710 48 705 32 251
24 769 50 758 45 549 31 143
-45 172 -15 807 -5 424 82 791
-7 629 16 016 -16 207 29 673
-63 701 -96 972 -39 458 -29 867
26 158 65 149 50 241 82 985
744 836 680 794 581 525 453 777
259 232 230 471 226 787 178 317
96 579 80 911 152 168 101 798
162 653 149 560 74 619 76 519
466 600 441 922 341 193 275 577
170 466 170 466 170 466 154 824
170 466,07 170 466,07 170 466,07 154 824,40
2,74 2,59 2,00 1,78
0,15 0,30 0,27 0,20
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Elemental Holding SA 1,50 +2,74 0,18
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Idea Bank SA 3,78 +14,89 1,58
Platynowe Inwestycje SE 0,57 +11,76 0,00
MOL Rt. 39,54 +9,83 0,03
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Talex SA 13,30 -16,87 0,02
PBG SA 0,09 -10,00 0,01
Braster SA 1,26 -10,00 0,43