Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-29
ELZ RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
4,28
-0,93
2019-03-29
ELZ R /: formularz raportu rocznego
4,28
-0,93
2019-03-29
ELZ Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki ELZAB S.A.
4,28
-0,93
2019-03-29
ELZ Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018
4,28
-0,93
2019-03-14
ELZ Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
4,02
+1,49
2019-02-27
ELZ Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta
4,22
+0,95
2019-01-29
ELZ Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB S.A.
3,90
0,00
2019-01-25
ELZ Harmonogram raportów okresowych w 2019 r.
4,20
-4,76
2018-12-14
ELZ Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
5,90
0,00
2018-12-13
ELZ Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
5,90
0,00
2018-11-09
ELZ SA-QSr3 2018
6,05
0,00
2018-11-07
ELZ Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018
6,00
0,00
2018-10-11
ELZ Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.
5,90
0,00
2018-10-11
ELZ Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.
5,90
0,00
2018-10-11
ELZ Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.
5,90
0,00
2018-10-11
ELZ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.
5,90
0,00
2018-09-13
ELZ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A,
6,50
-3,85
2018-09-13
ELZ Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A.
6,50
-3,85
2018-08-30
ELZ spłata kredytów w Alior S.A.
7,50
0,00
2018-08-27
ELZ Zawarcie umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
7,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 65
  • Następna strona