Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-08-16
ELZ PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,40
+2,94
2019-08-14
ELZ Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
3,50
-2,86
2019-08-08
ELZ Udzielenie Prokury
3,86
-1,55
2019-07-04
ELZ Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu
4,10
-0,49
2019-06-28
ELZ Zawarcie umowy. Wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki
4,20
0,00
2019-06-28
ELZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. w dniu 28 czerwca 2019
4,20
0,00
2019-06-28
ELZ Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A.
4,20
0,00
2019-06-28
ELZ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.
4,20
0,00
2019-05-31
ELZ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.
4,00
0,00
2019-05-31
ELZ Opinia Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018
4,00
0,00
2019-05-24
ELZ Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB S.A. za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego
4,00
0,00
2019-05-15
ELZ QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,16
0,00
2019-05-13
ELZ Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
4,10
-2,44
2019-04-26
ELZ Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji
4,28
0,00
2019-03-29
ELZ RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
4,28
-0,93
2019-03-29
ELZ R /: formularz raportu rocznego
4,28
-0,93
2019-03-29
ELZ Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki ELZAB S.A.
4,28
-0,93
2019-03-29
ELZ Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018
4,28
-0,93
2019-03-14
ELZ Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
4,02
+1,49
2019-02-27
ELZ Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta
4,22
+0,95
  • Poprzednia strona
  • z 66
  • Następna strona