Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-07-01
EMM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
0,02
0,00
2019-05-31
EMM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
0,03
0,00
2018-07-03
EMM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.
0,05
0,00
2018-05-29
EMM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
0,06
0,00
2017-07-04
EMM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
2017-06-01
EMM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku
0,08
2016-07-04
EMM ZWZ - wykaz akcjonariuszy
2016-06-03
EMM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku
2016-03-11
EMM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 9 marca 2016 r.
2016-02-11
EMM Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 9 marca 2016 roku
0,06
0,00
2015-07-02
EMM ZWZ - lista akcjonariuszy
2015-05-28
EMM ZWZ - projekty uchwał: pokrycie straty, zmiany w RN
0,05
0,00
2015-01-07
EMMERSON REALTY SA informacja od członka zarządu na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
0,06
0,00
2015-01-07
EMM sprzedaż akcji przez podmiot zależny
0,06
0,00
2014-07-07
EMMERSON REALTY SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki
0,07
0,00
2014-07-07
EMM zmiana stanu posiadania akcji przez Novian SA
2014-07-03
EMMERSON REALTY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 r.
0,07
0,00
2014-07-03
EMM WZA - lista akcjonariuszy
0,07
0,00