Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 5042 3513 1592 857
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-196-181-27-81
Zysk (strata) brutto-217-214-33-95
Zysk (strata) netto-295-28564-112
Przepływy netto-49-340-215
Przepływy netto z działalności operacyjnej45-121-60-268
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-113-192956
Przepływy netto z działalności finansowej1910631-3
Aktywa razem6 9366 8247 5917 063
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 3043 9134 4003 924
Zobowiązania długoterminowe769219778
Zobowiązania krótkoterminowe4 2273 8214 2033 845
Kapitał własny2 3812 6762 9582 907
Kapitał zakładowy3 0153 0153 0153 015
Liczba akcji (tys. szt.)30 145,1830 145,1830 145,1830 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,080,090,100,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,010,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 70213 27613 42619 449
Zysk (strata) z działalności operacyjnej166761878
Zysk (strata) brutto104-9 297-559-358
Zysk (strata) netto110-9 364-717-322
Przepływy netto-10425-9-475
Przepływy netto z działalności operacyjnej-179247422859
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej137-219-400238
Przepływy netto z działalności finansowej-62-3-32-1 572
Aktywa razem7 5917 77716 89017 549
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 4004 7724 5524 326
Zobowiązania długoterminowe197269359344
Zobowiązania krótkoterminowe4 2034 5034 1943 981
Kapitał własny2 9582 79912 16313 098
Kapitał zakładowy3 0153 0153 0153 015
Liczba akcji (tys. szt.)30 145,1830 145,1830 145,1830 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,100,090,400,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,31-0,02-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)