Notowania

Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

DataTytułKursZmiana
2019-10-02
CNT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku.
14,20
+0,70
2019-10-01
CNT Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
14,40
0,00
2019-10-01
CNT Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku wraz z wynikami głosowań.
14,40
0,00
2019-09-03
CNT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ
14,10
-2,84
2019-08-30
CNT SA-PSr 2019
14,00
+0,71
2019-08-13
CNT Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu budowlanego.
14,40
0,00
2019-08-07
CNT Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynku nr B4 w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
14,60
-0,68
2019-08-06
CNT Zawarcie przez Spółkę ugody.
14,70
-2,04
2019-07-10
CNT Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
14,20
0,00
2019-07-03
CNT Informacja o sprzedaży lokali i mieszkań za II kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
14,70
-4,08
2019-06-28
CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
14,50
+2,07
2019-06-28
CNT Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
14,50
+2,07
2019-06-27
CNT Nabycie przez CNT S.A. akcji własnych w celu umorzenia
14,10
+1,42
2019-06-25
CNT Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych
14,80
-1,35
2019-06-19
CNT Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
14,00
0,00
2019-06-19
CNT Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości
14,10
0,00
2019-06-13
CNT Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji Spółki – korekta.
14,40
0,00
2019-06-12
CNT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku.
13,90
+3,60
2019-06-12
CNT Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji Spółki.
13,90
+3,60
2019-06-07
CNT Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
14,50
-4,14
  • Poprzednia strona
  • z 76
  • Następna strona