Notowania

Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

DataTytułKursZmiana
2019-02-18
CNT Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie – zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.
15,10
0,00
2019-01-25
CNT Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.
13,70
0,00
2019-01-10
CNT Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę.
12,50
-0,40
2019-01-03
CNT Informacja o sprzedaży lokali za IV kwartał 2018 roku w ramach działalności deweloperskiej.
12,05
-1,66
2018-12-20
CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
11,80
0,00
2018-11-21
CNT Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie – zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.
12,70
-0,39
2018-11-20
CNT Zawarcie pomiędzy spółką zależną a PKO BP S.A. aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.
12,70
0,00
2018-11-16
CNT QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12,40
0,00
2018-11-09
CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
12,00
+0,83
2018-11-06
CNT Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2018 roku.
12,10
0,00
2018-11-05
CNT Zawarcie pomiędzy spółką zależną a PKO BP S.A. umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.
12,10
0,00
2018-10-25
CNT Aktualizacja informacji na temat realizacji kontraktu budowlanego.
12,45
0,00
2018-10-19
CNT Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie – zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.
12,50
0,00
2018-10-03
CNT Aktualizacja informacji nt. sprzeciwów zgłoszonych do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r.
11,40
-0,88
2018-10-03
CNT Informacja o sprzedaży lokali za III kwartał 2018 roku w ramach działalności deweloperskiej.
11,40
-0,88
2018-09-20
CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
9,30
0,00
2018-09-13
CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
9,02
+2,66
2018-09-06
CNT Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
9,00
0,00
2018-09-06
CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
9,00
0,00
2018-08-29
CNT Aktualizacja informacji na temat wniesionego powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
9,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 74
  • Następna strona