Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 65817 23119 67623 622
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 5996 8493 8585 737
Zysk (strata) brutto1 7335 9202 9344 800
Zysk (strata) netto1 46810 4281172 972
Przepływy netto-154948-4 9942 545
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3421 8333603 438
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej831-607-1 421279
Przepływy netto z działalności finansowej-643-278-3 933-1 172
Aktywa razem188 749184 282192 159194 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania144 507140 978137 884142 241
Zobowiązania długoterminowe60 48061 37166 90164 414
Zobowiązania krótkoterminowe84 02779 60770 98377 827
Kapitał własny42 99642 10853 22451 003
Kapitał zakładowy560560560560
Liczba akcji (tys. szt.)5 600,005 600,005 600,005 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,687,529,509,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,261,860,020,53
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów83 38998 29288 58391 287
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 91920 92825 62526 373
Zysk (strata) brutto16 16718 01425 10226 129
Zysk (strata) netto10 74614 15127 65622 617
Przepływy netto-6 64215 306-17 905-6 222
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 38823 6229 07311 008
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 368-34 989-13 073-3 414
Przepływy netto z działalności finansowej-6 66226 673-13 905-13 816
Aktywa razem184 282180 590122 044119 288
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania140 978133 94666 49470 966
Zobowiązania długoterminowe61 37164 49613 4548 690
Zobowiązania krótkoterminowe79 60769 45053 04062 276
Kapitał własny42 10845 98554 58348 114
Kapitał zakładowy560560560560
Liczba akcji (tys. szt.)5 600,005 600,005 600,005 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,528,219,758,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,922,534,944,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport