Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 68624 85318 97117 041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-51-1 0293 776-1 111
Zysk (strata) brutto-1 549-1 6312 689-1 632
Zysk (strata) netto-1 549-1 6312 597-1 632
Przepływy netto-205-202536-174
Przepływy netto z działalności operacyjnej-22 164-43 259-27 1841 388
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-354-556-538
Przepływy netto z działalności finansowej21 95943 41128 276-1 024
Aktywa razem188 164178 537152 37071 812
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania176 247165 042137 13359 172
Zobowiązania długoterminowe25 7998 8189 0979 088
Zobowiązania krótkoterminowe150 448156 224128 03650 084
Kapitał własny11 91713 49515 23712 640
Kapitał zakładowy10 33410 33410 33410 334
Liczba akcji (tys. szt.)20 667,2020 667,2020 667,2020 667,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,580,650,740,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,07-0,080,13-0,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów64 62568 17654 13652 069
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 5353771 0681 150
Zysk (strata) brutto405166236435
Zysk (strata) netto31377173328
Przepływy netto-1 379-153909830
Przepływy netto z działalności operacyjnej-22 5473 850-3 1801 443
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 622-8 841-7 800-532
Przepływy netto z działalności finansowej22 7904 83811 888-80
Aktywa razem152 37072 09463 02442 349
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania137 13357 17048 17727 675
Zobowiązania długoterminowe9 09710 72214 7074 069
Zobowiązania krótkoterminowe128 03646 44833 46923 607
Kapitał własny15 23714 92414 84714 674
Kapitał zakładowy10 33410 33410 33410 334
Liczba akcji (tys. szt.)20 667,2020 667,2020 667,2020 667,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,740,720,720,71
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)