Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ES-System SA (ESS) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
41 083 54 405 44 662 42 424
598 2 582 1 772 330
372 2 789 1 670 521
731 1 811 1 636 284
2 396 1 747 -9 265 -463
5 903 4 028 3 227 66
-3 397 -1 992 -1 577 -473
-110 -289 -10 915 -56
179 725 180 110 174 842 184 348
37 820 38 936 35 503 46 515
8 337 8 495 8 800 8 472
29 483 30 441 26 703 38 043
141 905 141 174 139 334 137 705
14 145 14 145 14 145 14 145
42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64
3,31 3,29 3,25 3,21
0,02 0,04 0,04 0,01
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
182 131 184 160 169 016 166 419
3 533 9 898 6 809 4 855
3 870 10 002 7 074 5 041
3 290 8 487 6 227 4 434
-2 011 -1 838 871 6 920
13 661 16 543 8 922 13 813
-4 427 -3 348 -5 908 -4 749
-11 245 -15 033 -2 143 -2 144
180 110 187 293 187 893 188 255
38 936 38 526 32 442 36 820
8 495 8 638 9 078 9 402
30 441 29 888 23 364 27 418
141 174 148 571 155 185 151 095
14 145 14 145 14 145 14 145
42 863,64 42 863,64 42 863,64 42 863,64
3,29 3,47 3,62 3,53
0,08 0,20 0,15 0,10
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
ES-SYSTEM 0,00 +0,00 -
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,27 +8,00 0,00
BRASTER 14,20 +7,66 0,42
ENERGOINSTAL 1,69 +6,96 0,20
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
EVEREST INVESTMENTS 0,81 -19,00 0,01
HYPERION 0,44 -16,98 0,83
SYGNITY 3,17 -13,15 0,08