Notowania

Opis spółki

Specjalizuje się w najbardziej zaawansowanych technologicznie gałęziach geodezji. Świadczy usługi geodezyjne i projektowe dla agencji rządowych, firm sektora państwowego i prywatnego oraz samorządów lokalnych. Oferuje usługi z zakresu: skanowania laserowego 3D (usługi LIDAR), fotogrametria cyfrowa wraz z opracowaniem cyfrowych ortofotomap i trójwymiarowych modeli terenu, pomiary i opracowanie GPS.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
Eurosystem SA
Adres
ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów
Telefon
+48 32 3498003
Fax
+48 32 3498004
Adres www
www.eurosystem.com.pl
E-mail
euro@eurosystem.com.pl
Prezes
Grębowicz Krzysztof
NIP
6340135104
Regon
271172449
KRS
0000369590
ISIN
PLEURSS00014
Numer EKD
71.12
EKD
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Audytor
Śląska Firma Auditingu i Doradztwa Audit sp. z o.o.

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Grębowicz Krzysztof
Prezes Zarządu
2010-11-03
Kozielski Krzysztof
Wiceprezes Zarządu
2010-11-03
Kozielska Sylwia
Przewodniczący RN
2010-11-03
Grębowicz Janina
Wiceprzewodniczący RN
2010-11-03
Kozielska Adriana
Członek RN
2010-11-03
Grębowicz Adam
Sekretarz RN
2010-11-03
Grębowicz Paulina
Członek RN
2016-06-29
Brawańska Stanisława
Członek RN
2017-06-30

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Kozielski Krzysztof
1 228 433
28,44
2 242 433
35,55
2012-09-14
2011-05-23
Grębowicz Krzysztof
1 221 000
28,27
2 196 000
34,81
2013-12-17
2011-05-23

Zatrudnienie

RokLiczba pracowników
2018
12
2017
12
2016
14
2015
15
2014
13

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
seria E - subskrypcja prywatna
2010-12-29
392 600
3,00
0,10
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
2010-08-30
1 989 000
0,10
0,10
seria D - przekształcenie sp. z o.o. w SA
2010-08-30
780 000
0,10
0,10
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA
2010-08-30
1 105 000
0,10
0,10
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA
2010-08-30
52 000
0,10
0,10