Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów505 916650 840570 859501 529
Zysk (strata) z działalności operacyjnej84 84694 96467 92152 469
Zysk (strata) brutto71 98880 40570 11046 888
Zysk (strata) netto53 50764 73356 84932 788
Przepływy netto-32 650-239 520-36 065-74 444
Przepływy netto z działalności operacyjnej18 21789 97847 95159 179
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-49 539-74 548-26 45512 133
Przepływy netto z działalności finansowej-1 328-254 950-57 561-145 756
Aktywa razem2 879 5542 872 1363 177 3723 087 230
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 292 1941 341 3051 709 9471 500 926
Zobowiązania długoterminowe577 883534 497586 333527 492
Zobowiązania krótkoterminowe696 380789 3161 104 950959 193
Kapitał własny1 624 5821 570 9521 507 9801 466 100
Kapitał zakładowy5 7485 7485 7485 594
Liczba akcji (tys. szt.)574 763,21574 763,21574 763,21559 440,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,832,732,622,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,090,110,100,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 229 1441 459 6021 029 741800 977
Zysk (strata) z działalności operacyjnej300 201132 926113 73143 089
Zysk (strata) brutto269 39099 550105 06951 603
Zysk (strata) netto207 87748 52993 82051 960
Przepływy netto-382 679247 818415 086-47 011
Przepływy netto z działalności operacyjnej215 325192 211314 182115 142
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-138 409-231 332-84 300-160 451
Przepływy netto z działalności finansowej-459 595286 939185 204-1 702
Aktywa razem2 879 5543 138 0651 774 7861 258 940
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 292 1941 588 082781 578368 714
Zobowiązania długoterminowe577 883609 568170 83557 161
Zobowiązania krótkoterminowe696 380966 762610 743311 553
Kapitał własny1 624 5821 435 667993 160890 190
Kapitał zakładowy5 7485 5944 8654 815
Liczba akcji (tys. szt.)574 763,21559 440,50486 470,00481 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,832,572,041,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,360,090,190,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport