Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów650 840570 859501 529491 696
Zysk (strata) z działalności operacyjnej94 96467 92152 46938 135
Zysk (strata) brutto80 40570 11046 8886 265
Zysk (strata) netto64 73356 84932 788-13 698
Przepływy netto-239 520-36 065-74 444-67 607
Przepływy netto z działalności operacyjnej89 97847 95159 17985 391
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-74 548-26 45512 133-66 626
Przepływy netto z działalności finansowej-254 950-57 561-145 756-86 372
Aktywa razem2 872 1363 177 3723 087 2303 138 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 341 3051 709 9471 500 9261 588 082
Zobowiązania długoterminowe534 497586 333527 492609 568
Zobowiązania krótkoterminowe789 3161 104 950959 193966 762
Kapitał własny1 570 9521 507 9801 466 1001 435 667
Kapitał zakładowy5 7485 7485 5945 594
Liczba akcji (tys. szt.)574 763,21574 763,21559 440,50559 440,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,732,622,622,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,100,06-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 459 6021 029 741800 977708 773
Zysk (strata) z działalności operacyjnej132 926113 73143 089121 935
Zysk (strata) brutto99 550105 06951 603113 271
Zysk (strata) netto48 52993 82051 960100 252
Przepływy netto247 818415 086-47 011-137 862
Przepływy netto z działalności operacyjnej192 211314 182115 142396 903
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-231 332-84 300-160 451-97 605
Przepływy netto z działalności finansowej286 939185 204-1 702-437 160
Aktywa razem3 138 0651 774 7861 258 9401 337 962
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 588 082781 578368 714497 946
Zobowiązania długoterminowe609 568170 83557 16174 058
Zobowiązania krótkoterminowe966 762610 743311 553423 888
Kapitał własny1 435 667993 160890 190836 856
Kapitał zakładowy5 5944 8654 8154 815
Liczba akcji (tys. szt.)559 440,50486 470,00481 500,00481 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,572,041,851,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,090,190,110,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport