Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2017Q22017Q12016Q42016Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3885051 1872 034
Zysk (strata) z działalności operacyjnej165-436-213301
Zysk (strata) brutto-304-690-651-139
Zysk (strata) netto-247-623-634-112
Przepływy netto6 8803 153-80-63
Przepływy netto z działalności operacyjnej65612-80-140
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-83 141077
Przepływy netto z działalności finansowej6 232000
Aktywa razem13 0146 6526 9267 883
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 0393 6633 3133 637
Zobowiązania długoterminowe439496563580
Zobowiązania krótkoterminowe3 6013 1672 7503 057
Kapitał własny8 9752 9893 6124 246
Kapitał zakładowy14 5418 3098 3098 309
Liczba akcji (tys. szt.)1 211,73692,42692,42692,42
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,414,325,226,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,20-0,90-0,92-0,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 0144 4354 9775 338
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-124-433-322-331
Zysk (strata) brutto-9381 171-1 439-1 596
Zysk (strata) netto-986656-1 438-1 597
Przepływy netto8-294254-606
Przepływy netto z działalności operacyjnej-309-698-17-204
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 975-5325-749
Przepływy netto z działalności finansowej3 293409-54348
Aktywa razem6 9264 6583 0944 383
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 3134 2153 3073 157
Zobowiązania długoterminowe56351701
Zobowiązania krótkoterminowe2 7503 6983 3073 156
Kapitał własny3 612444-2121 226
Kapitał zakładowy8 3094 1554 1554 155
Liczba akcji (tys. szt.)692,42346,21346,21346,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,221,28-0,613,54
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,421,90-4,15-4,61
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)