Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9429652 914236
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4042831 23882
Zysk (strata) brutto4042831 23182
Zysk (strata) netto4042831 23182
Przepływy netto-57-2354-85
Przepływy netto z działalności operacyjnej5825474-55
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-3900
Przepływy netto z działalności finansowej-115-8-420-30
Aktywa razem25 20825 15325 38019 714
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 6434 9875 0701 267
Zobowiązania długoterminowe5655655650
Zobowiązania krótkoterminowe4 0774 4224 5041 267
Kapitał własny20 56620 16620 31018 447
Kapitał zakładowy10 73210 73210 73210 537
Liczba akcji (tys. szt.)63 604,1363 604,1363 604,1363 604,13
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,320,320,320,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,020,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 7838 04010 040
Zysk (strata) z działalności operacyjnej644-146-1 878
Zysk (strata) brutto621-166-2 659
Zysk (strata) netto621-166-2 659
Przepływy netto44-98-21
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 026626-345
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej848-12 9517
Przepływy netto z działalności finansowej22212 228318
Aktywa razem25 38023 7429 692
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 0704 1482 835
Zobowiązania długoterminowe565162500
Zobowiązania krótkoterminowe4 5043 9862 335
Kapitał własny20 31019 5946 857
Kapitał zakładowy10 7325 9554 025
Liczba akcji (tys. szt.)63 604,1317 780,0017 780,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,321,100,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,01-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)