Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-08-09
GKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r.
0,13
0,00
2019-08-06
GKS Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną tj. Klub Hokejowy GKS Katowice S.A.
0,13
0,00
2019-07-12
GKS Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
0,11
+17,27
2019-06-14
GKS Podjęcie przez walne zgromadzenie Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. - spółki zależnej GKS GieKSa Katowice S.A. uchwały o połączeniu
0,10
0,00
2019-06-13
GKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
0,10
0,00
2019-06-12
GKS Podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A.
0,10
0,00
2019-05-31
GKS Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej
0,10
0,00
2019-05-16
GKS Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.
0,13
0,00
2019-05-13
GKS Informacja o zamieszczeniu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały o połączeniu GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach
0,12
0,00
2019-05-03
GKS Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
0,13
0,00
2019-04-17
GKS Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach
0,15
0,00
2019-04-03
GKS Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.
0,15
0,00
2019-03-29
GKS Przyjęcie Planu połączenia ze spółką zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach
0,14
0,00
2019-01-29
GKS Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2019 roku” przez Spółkę zależną Klub Hokejowy GKS Katowice Spółka Akcyjna
0,15
-26,67
2019-01-29
GKS Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2019 roku”.
0,15
-26,67
2019-01-04
GKS Informacja o odwołaniu członków zarządu spółki zależnej tj. Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach oraz o delegowaniu członków rady nadzorczej tej spółki do czasowego wykonywania czynności członków zarządu.
0,12
0,00
2018-12-19
GKS Informacja o podjęciu przez Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. decyzji o podjęcia czynności zmierzających do połączenia GKS GieKSa Katowice S.A. (Spółka Przejmująca) z Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. (Spółka Przejmowana)
0,14
0,00
2018-08-24
GKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 23 sierpnia 2018 r.
0,29
0,00
2018-08-10
GKS Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.
0,29
0,00
2018-07-26
GKS Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
0,29
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona