Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0056191 374982
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 1913 575-4 461-4 203
Zysk (strata) brutto-4 2343 508-4 585-4 216
Zysk (strata) netto-4 2343 508-4 585-4 216
Przepływy netto-6 4366 551-12 65312 010
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6 443-9 815-4 108-2 997
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej7-202-13 69213 658
Przepływy netto z działalności finansowej016 5695 1471 349
Aktywa razem5 72210 7064 2583 235
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 3143 06412 4246 816
Zobowiązania długoterminowe0001 300
Zobowiązania krótkoterminowe2 3143 06412 4245 516
Kapitał własny3 4087 642-8 166-3 581
Kapitał zakładowy68 22455 92455 92455 924
Liczba akcji (tys. szt.)68 223,7455 923,7455 923,7455 923,74
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,14-0,15-0,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,060,06-0,08-0,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 9067 6623 409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 387-6 952-4 577
Zysk (strata) brutto-8 527-7 043-4 639
Zysk (strata) netto-8 527-7 043-4 639
Przepływy netto1 277585-125
Przepływy netto z działalności operacyjnej-17 400-11 801-3 725
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-81-93-1 374
Przepływy netto z działalności finansowej18 75712 4784 974
Aktywa razem4 2582 5486 192
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 4246 9872 787
Zobowiązania długoterminowe01 300500
Zobowiązania krótkoterminowe12 4245 6872 287
Kapitał własny-8 166-4 4393 405
Kapitał zakładowy55 92448 12446 124
Liczba akcji (tys. szt.)55 923,7448 123,7446 123,74
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,15-0,090,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,15-0,15-0,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)