Notowania

DataTytułKursZmiana
2018-11-09
GLC QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,72
0,00
2018-11-06
GLC Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2018 roku.
0,64
0,00
2018-11-06
GLC Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
0,64
0,00
2018-10-23
GLC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
0,69
-8,70
2018-10-23
GLC Znaczne pakiety akcji
0,69
-8,70
2018-10-19
GLC Podwyższenie kapitału zakładowego
0,72
0,00
2018-10-10
GLC Zmiana struktury własnościowej kapitału zakładowego jednostki zależnej
0,72
0,00
2018-10-03
GLC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
0,72
0,00
2018-10-01
GLC Utrata ważności warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii K
0,85
-8,24
2018-09-17
GLC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,09
0,00
2018-09-10
GLC Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2018 roku
1,18
0,00
2018-08-21
GLC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
1,29
0,00
2018-08-20
GLC Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania spółki będącej akcjonariuszem
1,29
0,00
2018-08-16
GLC Decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSA
1,29
0,00
2018-08-08
GLC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 sierpnia 2018 roku.
1,53
0,00
2018-08-08
GLC Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 sierpnia 2018 roku.
1,53
0,00
2018-07-26
GLC Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
1,70
0,00
2018-07-23
GLC Wybór firmy audytorskiej
1,60
+6,25
2018-07-13
GLC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 sierpnia 2018 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1,58
0,00
2018-06-25
GLC Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie aktywów znacznej wartości – akcji jednostki zależnej
1,71
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona