Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-11
GLC Prognoza wyników finansowych na 2019 rok
1,93
+3,11
2019-02-11
GLC Wstępne szacunki wybranych danych finansowych za rok 2018.
1,93
+3,11
2019-01-30
GLC Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
2,04
-5,39
2018-12-20
GLC Wypowiedzenie spółce Trigon Dom Maklerski S.A. umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
0,83
+19,28
2018-12-19
GLC Zgłoszenie żądania wykupienia akcji Emitenta.
0,83
-2,41
2018-12-18
GLC Znaczne pakiety akcji – korekta raportu
0,82
0,00
2018-12-13
GLC Rezygnacja osoby zarządzającej
0,82
-1,22
2018-11-09
GLC QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,72
0,00
2018-11-06
GLC Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2018 roku.
0,64
0,00
2018-11-06
GLC Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
0,64
0,00
2018-10-23
GLC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
0,69
-8,70
2018-10-23
GLC Znaczne pakiety akcji
0,69
-8,70
2018-10-19
GLC Podwyższenie kapitału zakładowego
0,72
0,00
2018-10-10
GLC Zmiana struktury własnościowej kapitału zakładowego jednostki zależnej
0,72
0,00
2018-10-03
GLC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
0,72
0,00
2018-10-01
GLC Utrata ważności warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii K
0,85
-8,24
2018-09-17
GLC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,09
0,00
2018-09-10
GLC Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2018 roku
1,18
0,00
2018-08-21
GLC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
1,29
0,00
2018-08-20
GLC Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania spółki będącej akcjonariuszem
1,29
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona