Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 99551 07942 63942 207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej658416341313
Zysk (strata) brutto596352304518
Zysk (strata) netto516352304518
Przepływy netto-1 352918-5842 348
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 696-6451 0122 728
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-25-1-7
Przepływy netto z działalności finansowej3441 588-1 596-373
Aktywa razem17 94814 58620 97619 595
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 56410 90817 39616 094
Zobowiązania długoterminowe9205010
Zobowiązania krótkoterminowe13 47110 90816 89516 094
Kapitał własny4 3843 6783 5803 501
Kapitał zakładowy208208208208
Liczba akcji (tys. szt.)1 040,101 040,101 040,101 040,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,213,543,443,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,500,340,290,50
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów151 349182 391170 661103 211
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5878331 4611 159
Zysk (strata) brutto3632621 2921 010
Zysk (strata) netto234811 001793
Przepływy netto-7181 0502 855262
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 665-643-615355
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-220-127-92
Przepływy netto z działalności finansowej1 9471 9133 597-1
Aktywa razem20 97615 93612 7874 961
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 39612 63510 0223 324
Zobowiązania długoterminowe5013231980
Zobowiązania krótkoterminowe16 89512 3129 8243 323
Kapitał własny3 5803 3012 7651 637
Kapitał zakładowy208208208104
Liczba akcji (tys. szt.)1 040,101 040,101 040,10520,05
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,443,172,663,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,230,080,961,52
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)