Notowania

ICP Group SA w upadłości (ICP)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3442 0085 9794 561
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-568-1 179-798-899
Zysk (strata) brutto-626-1 240-863-956
Zysk (strata) netto-626-1 240-972-956
Przepływy netto195-5765-576
Przepływy netto z działalności operacyjnej-686-301-1 12856
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-210
Przepływy netto z działalności finansowej8812451 214-632
Aktywa razem2 7863 6815 0345 390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 9245 1935 3054 690
Zobowiązania długoterminowe37373732
Zobowiązania krótkoterminowe4 8865 1555 2684 657
Kapitał własny-2 138-1 512-272700
Kapitał zakładowy534534534534
Liczba akcji (tys. szt.)5 337,475 337,475 337,475 337,47
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,40-0,28-0,050,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,12-0,23-0,18-0,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 01638 49239 10033 797
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 154271 175692
Zysk (strata) brutto-2 406-320926509
Zysk (strata) netto-2 515-478529294
Przepływy netto-1 110-366414726
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 980-1 0621 3751 092
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 010-77-110-990
Przepływy netto z działalności finansowej1 880773-851625
Aktywa razem5 0347 1008 3448 191
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 3054 8575 6225 768
Zobowiązania długoterminowe37322824
Zobowiązania krótkoterminowe5 2684 8245 5945 743
Kapitał własny-2722 2442 7222 423
Kapitał zakładowy534534534534
Liczba akcji (tys. szt.)5 337,475 337,475 337,475 337,47
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,050,420,510,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,47-0,090,100,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)