Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 5691 2281 3981 390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31-155-392-151
Zysk (strata) brutto50-228-420-181
Zysk (strata) netto50-228-414-181
Przepływy netto44 119-8 039-30 5375 961
Przepływy netto z działalności operacyjnej44 096-7 054-29 2546 261
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej23-985-2 452-300
Przepływy netto z działalności finansowej001 1690
Aktywa razem94 75150 84558 32385 895
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania86 96943 11050 36077 518
Zobowiązania długoterminowe1 5721 5661 0981 839
Zobowiązania krótkoterminowe85 39741 54549 26275 678
Kapitał własny7 7817 7357 9638 377
Kapitał zakładowy2 8002 8002 8002 200
Liczba akcji (tys. szt.)28 000,0028 000,0028 000,0028 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,280,280,280,30
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,01-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 8232 6531 5141 324
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-670-1503641
Zysk (strata) brutto-699-198-7486
Zysk (strata) netto-693-198-7087
Przepływy netto-103 865148 5481 482-959
Przepływy netto z działalności operacyjnej-106 381148 054904-1 645
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 753-1 690-12029
Przepływy netto z działalności finansowej6 2692 185698657
Aktywa razem58 323158 2448 9327 418
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 360154 6886 6045 683
Zobowiązania długoterminowe1 0981 1121 0351 226
Zobowiązania krótkoterminowe49 262153 5765 5694 456
Kapitał własny7 9633 5562 3281 736
Kapitał zakładowy2 8002 2001 9001 612
Liczba akcji (tys. szt.)28 000,0019 000,0019 000,0016 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,280,190,120,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,01-0,000,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)