Notowania

Imagis SA w restrukturyzacji (IMG)

DataTytułKursZmiana
2019-09-24
IMG Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
0,16
0,00
2019-08-02
IMG Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emapa SA
0,05
0,00
2019-06-05
IMG Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
0,04
+29,27
2019-05-09
IMG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,19
0,00
2019-05-08
IMG Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia z bankiem w sprawie spłaty kredytu
0,19
0,00
2019-04-26
IMG Wygaśnięcie umowy kredytowej spółki zależnej i podjęcie negocjacji z bankiem
0,19
0,00
2018-12-13
IMG Aktualizacja wyceny aktywa finansowego Spółki
0,05
0,00
2018-11-27
IMG Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,07
0,00
2018-11-27
IMG Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
0,07
0,00
2018-08-09
IMG Podpisanie umowy z Magna Polonia sp. z o.o.
0,13
0,00
2018-07-11
IMG Rozpoczęcie egzekucji z akcji Imagis SA należących do byłego prezesa zarządu
0,10
-20,00
2018-06-29
IMG Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
0,12
0,00
2018-06-28
IMG Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
0,12
0,00
2018-06-21
IMG Wniesienie pozwu przeciwko Telematics Technologies sp. z o.o.
0,12
0,00
2018-06-01
IMG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,09
0,00
2018-04-25
IMG Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną
0,10
-10,00
2018-03-06
IMG Wniesienie pozwu w związku z odmową wypłaty odszkodowania przez TUiR Allianz Polska S.A.
0,10
0,00
2018-02-21
IMG Oddalenie apelacji pozwanego
0,13
-30,77
2017-11-27
IMG Wyrok Sądu w sprawie uchwały ZWZ o nieudzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu
2017-11-10
IMG Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
0,28
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona