Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-11-20
IMG Realizacja układu restrukturyzacyjnego
0,61
-6,56
2020-10-21
IMG Uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 05.10.2020 r.
1,39
0,00
2020-10-05
IMG Podpisanie umowy przez Spółkę zależną
0,26
0,00
2020-08-18
IMG Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
0,30
0,00
2020-07-21
IMG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,27
0,00
2020-07-17
IMG Podpisanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości gruntowych
0,20
0,00
2020-06-30
IMG Oddalenie apelacji w sprawie o zapłatę
0,17
-0,59
2020-02-04
IMG Zmiana adresu siedziby Spółki
0,20
-20,00
2019-12-16
IMG Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,18
0,00
2019-12-16
IMG Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
0,18
0,00
2019-11-28
IMG Zawarcie umowy potrącenia części wierzytelności
0,15
0,00
2019-11-28
IMG Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału docelowego
0,15
0,00
2019-11-18
IMG Podpisanie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną Emapa S.A.
0,20
0,00
2019-09-24
IMG Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
0,16
0,00
2019-08-02
IMG Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emapa SA
0,05
0,00
2019-06-05
IMG Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
0,04
+29,27
2019-05-09
IMG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,19
0,00
2019-05-08
IMG Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia z bankiem w sprawie spłaty kredytu
0,19
0,00
2019-04-26
IMG Wygaśnięcie umowy kredytowej spółki zależnej i podjęcie negocjacji z bankiem
0,19
0,00
2018-12-13
IMG Aktualizacja wyceny aktywa finansowego Spółki
0,05
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona