Notowania

Imagis SA w restrukturyzacji (IMG)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 1271 0251 3891 673
Zysk (strata) z działalności operacyjnej90926203-97
Zysk (strata) brutto1 11516120-155
Zysk (strata) netto1 101-7120-269
Przepływy netto67937-86-255
Przepływy netto z działalności operacyjnej89495-518-36
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej011831-739
Przepływy netto z działalności finansowej-215-177401520
Aktywa razem12 89811 97011 81112 361
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 36313 53613 37014 041
Zobowiązania długoterminowe11 73811 39211 11111 079
Zobowiązania krótkoterminowe1 6242 1442 2592 961
Kapitał własny-465-1 566-1 559-1 679
Kapitał zakładowy6 1466 1466 1466 146
Liczba akcji (tys. szt.)61 458,2661 458,2661 458,2661 458,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,01-0,03-0,03-0,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,000,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 8026 5216 76518 243
Zysk (strata) z działalności operacyjnej45273-180-4 761
Zysk (strata) brutto-128429-912-7 919
Zysk (strata) netto-242442-966-8 123
Przepływy netto-6481-1 282-2 713
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4821 093-2 1917 913
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-739-919-163-1 515
Przepływy netto z działalności finansowej1 157-931 072-9 110
Aktywa razem12 36113 03612 95614 213
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 04114 27719 65920 095
Zobowiązania długoterminowe11 0797 33317430
Zobowiązania krótkoterminowe2 9616 94419 48520 065
Kapitał własny-1 679-1 240-6 703-5 882
Kapitał zakładowy6 1466 1461 1265 628
Liczba akcji (tys. szt.)61 458,2661 458,2611 256,1256 280,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,03-0,02-0,59-0,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,01-0,09-0,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)