Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 0535 1975 6941 132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23636254
Zysk (strata) brutto119-53-747
Zysk (strata) netto106-53-627
Przepływy netto137-307-357-49
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 014102122-52
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 216-118-490
Przepływy netto z działalności finansowej339-290-4313
Aktywa razem17 06216 52216 0601 519
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 8009 3658 851597
Zobowiązania długoterminowe1 7819511 196213
Zobowiązania krótkoterminowe8 0198 4157 655384
Kapitał własny7 2627 1567 210922
Kapitał zakładowy1 0981 0981 098680
Liczba akcji (tys. szt.)10 976,8010 976,8010 976,8010 976,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,660,650,660,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,01-0,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 54522 66323 00318 208
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8789918331 186
Zysk (strata) brutto496530494959
Zysk (strata) netto401436454777
Przepływy netto168271-130-118
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 1131 3152 018691
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-533-633-580-1 901
Przepływy netto z działalności finansowej-1 412-412-1 5681 092
Aktywa razem16 06016 41815 47215 199
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 8519 6099 0999 281
Zobowiązania długoterminowe1 1961 9892 6112 017
Zobowiązania krótkoterminowe7 6557 6206 4887 263
Kapitał własny7 2106 8096 3735 918
Kapitał zakładowy1 0981 0981 0981 098
Liczba akcji (tys. szt.)10 976,8010 976,8010 976,8010 976,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,660,620,580,54
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,040,040,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)