Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 4223 5345 3596 478
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 211-4158921 709
Zysk (strata) brutto1 998-6216941 485
Zysk (strata) netto1 829-6465301 011
Przepływy netto2 198-1 239-1 11178
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 861703 6452 147
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 142-949-4 049-1 719
Przepływy netto z działalności finansowej479-360-707-350
Aktywa razem50 67748 45948 46948 921
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 34722 95722 32223 211
Zobowiązania długoterminowe18 87318 42418 79819 074
Zobowiązania krótkoterminowe4 4744 5343 5234 137
Kapitał własny27 33025 50126 14825 710
Kapitał zakładowy1 0501 0501 0501 050
Liczba akcji (tys. szt.)10 499,5910 499,5910 499,5910 499,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,602,432,492,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,17-0,060,050,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 64417 11212 8239 562
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 494-3612 3461 678
Zysk (strata) brutto4 585-1 2732 0431 418
Zysk (strata) netto3 759-1 3321 5601 164
Przepływy netto-2 6624 812-7872 998
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 7075 140-6113 724
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 668-8 489-12 783-3 126
Przepływy netto z działalności finansowej-5 7018 16012 6082 400
Aktywa razem48 46949 36041 81327 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 32226 37017 6404 565
Zobowiązania długoterminowe18 79824 33315 98188
Zobowiązania krótkoterminowe3 5232 0381 6594 477
Kapitał własny26 14822 99024 17322 614
Kapitał zakładowy1 0501 0501 0501 050
Liczba akcji (tys. szt.)10 499,5910 499,5910 499,5910 499,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,492,192,302,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,36-0,130,150,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)