Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów331-5563463
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37-424165
Zysk (strata) brutto-41-439-265
Zysk (strata) netto-18-4122889
Przepływy netto1792-935
Przepływy netto z działalności operacyjnej116-139-468517
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1010
Przepływy netto z działalności finansowej62141457-483
Aktywa razem18 15718 27318 58618 633
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 73515 89315 90915 893
Zobowiązania długoterminowe569647647647
Zobowiązania krótkoterminowe15 16715 24615 26215 246
Kapitał własny2 2222 1502 4162 449
Kapitał zakładowy570570570570
Liczba akcji (tys. szt.)5 701,085 701,085 701,085 701,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,390,380,420,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,070,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3522 8183 0424 480
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-394431706-1 628
Zysk (strata) brutto-417324579-3 377
Zysk (strata) netto-314423804-2 721
Przepływy netto211-799-360-515
Przepływy netto z działalności operacyjnej272 310-561-850
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2-3 126176-801
Przepływy netto z działalności finansowej18317261 136
Aktywa razem18 15718 33219 49119 529
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 73515 67717 24116 872
Zobowiązania długoterminowe56956913 97413 222
Zobowiązania krótkoterminowe15 16715 1083 2683 650
Kapitał własny2 2222 3361 8082 556
Kapitał zakładowy570570570570
Liczba akcji (tys. szt.)5 701,085 701,085 701,085 701,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,390,410,320,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,060,070,14-0,48
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)