Trwa ładowanie...

Notowania

Interbud-Lublin SA w restrukturyzacji (ITB)

DataTytułKursZmiana
2020-09-04
ITB Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
0,62
0,00
2020-09-03
ITB Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych
0,68
-8,82
2020-08-20
ITB Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
0,51
+11,76
2020-07-31
ITB Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
0,57
-8,77
2020-07-30
ITB Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
0,56
+1,79
2020-06-25
ITB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
0,66
-8,40
2020-06-25
ITB Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
0,66
-8,40
2020-06-18
ITB Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
0,51
+12,87
2020-06-15
ITB Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego
0,66
-8,40
2020-06-10
ITB Zawarcie przez Emitenta umów sprzedaży nieruchomości gruntowych
0,60
+9,17
2020-05-29
ITB Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
0,61
-9,84
2020-05-29
ITB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku
0,61
-9,84
2020-05-29
ITB QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,61
-9,84
2020-05-07
ITB Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego
0,56
+3,57
2020-05-05
ITB Sprzedaż akcji spółki zależnej
0,55
+2,75
2020-04-30
ITB RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,53
+2,83
2020-04-30
ITB R /: formularz raportu rocznego
0,53
+2,83
2020-04-24
ITB Powołanie Zarządu na kolejna kadencję
0,51
0,00
2020-03-13
ITB Zawarcie przez Emitenta umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie
0,40
0,00
2020-03-10
ITB Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane
0,50
-22,80
  • Poprzednia strona
  • z 25
  • Następna strona