Trwa ładowanie...

Notowania

Interbud-Lublin SA w restrukturyzacji (ITB)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów932550123116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 3392 486-5473 044
Zysk (strata) brutto1 1161 831-1 5062 111
Zysk (strata) netto1 0752 369-1 5182 094
Przepływy netto-1 4331 329-319-307
Przepływy netto z działalności operacyjnej-753-67-782-286
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1006 752463-13
Przepływy netto z działalności finansowej-780-6 0210-8
Aktywa razem56 87460 28260 13160 493
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 66871 11369 66068 504
Zobowiązania długoterminowe7 1404911 9601 941
Zobowiązania krótkoterminowe57 52870 62367 70066 563
Kapitał własny-7 795-10 831-9 529-8 011
Kapitał zakładowy702702702702
Liczba akcji (tys. szt.)7 016,007 016,007 016,007 016,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,11-1,54-1,36-1,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,150,34-0,220,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 71519 3202 3734 305
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 139-702-583-23 874
Zysk (strata) brutto3 724-7 446-3 912-28 416
Zysk (strata) netto3 687-8 280-3 803-28 566
Przepływy netto-11 45220 4911 147-1 137
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6 5878 4161 096711
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej8 98315 7332 750251
Przepływy netto z działalności finansowej-8 121-13 903-3 272-1 530
Aktywa razem60 28292 18898 94390 977
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania71 113106 706105 18193 412
Zobowiązania długoterminowe49145764313 161
Zobowiązania krótkoterminowe70 623106 249104 53880 250
Kapitał własny-10 831-14 518-6 237-2 434
Kapitał zakładowy702702702702
Liczba akcji (tys. szt.)7 016,007 016,007 016,007 016,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,54-2,07-0,89-0,35
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,53-1,18-0,54-4,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport