Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 998 0642 120 9312 035 6562 136 652
Zysk (strata) z działalności operacyjnej75 85864 14181 106104 571
Zysk (strata) brutto61 42552 29976 05588 177
Zysk (strata) netto50 47942 69663 84173 259
Przepływy netto40 550-14 712-54 04335 125
Przepływy netto z działalności operacyjnej73 652132 751-189 28854 315
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej12 752-42 393-25 410-32 371
Przepływy netto z działalności finansowej-45 854-105 070160 65513 181
Aktywa razem4 508 0483 943 2614 139 2603 937 888
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 631 8732 114 0882 353 3272 208 060
Zobowiązania długoterminowe830 938563 062672 537669 761
Zobowiązania krótkoterminowe1 800 9351 551 0261 680 7901 538 299
Kapitał własny1 876 1751 829 1731 785 9331 729 828
Kapitał zakładowy28 33628 33628 33628 336
Liczba akcji (tys. szt.)14 168,1014 168,1014 168,1014 168,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)132,42129,10126,05122,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,563,014,515,17
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 943 2536 877 8435 973 4594 795 788
Zysk (strata) z działalności operacyjnej313 382294 464315 668198 757
Zysk (strata) brutto268 784262 456284 780176 125
Zysk (strata) netto223 085216 428230 064151 026
Przepływy netto-46 19039 48948 4107 187
Przepływy netto z działalności operacyjnej49 93924 358251 947159 044
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-115 471-92 410-124 312-160 987
Przepływy netto z działalności finansowej19 342107 541-79 2259 130
Aktywa razem3 943 2613 402 9783 040 0772 506 364
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 114 0881 786 9501 616 0691 300 486
Zobowiązania długoterminowe563 062686 997452 781469 054
Zobowiązania krótkoterminowe1 551 0261 099 9531 163 288831 432
Kapitał własny1 829 1731 616 0281 424 0081 205 878
Kapitał zakładowy28 33628 33628 33628 336
Liczba akcji (tys. szt.)14 168,1014 168,1014 168,1014 168,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)129,10114,06100,5185,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)15,7515,2816,2410,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport