Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 55740 65140 98233 515
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 941235395-7 351
Zysk (strata) brutto-1 97412322314 006
Zysk (strata) netto-2 663778-734-34 058
Przepływy netto-8 1993 2853 968-5 536
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 4905 593-8 822-6 230
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1141 86218 49942 793
Przepływy netto z działalności finansowej-4 823-4 171-5 709-42 099
Aktywa razem62 28574 63076 08490 203
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 77939 72842 14956 288
Zobowiązania długoterminowe8 51812 15811 3304 539
Zobowiązania krótkoterminowe16 13524 75427 14445 850
Kapitał własny35 50634 90233 93533 915
Kapitał zakładowy11 57811 57811 57811 578
Liczba akcji (tys. szt.)11 577,8711 577,8711 577,8711 577,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,073,022,932,93
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,230,07-0,06-2,94
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów174 077222 675260 752215 012
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 477-51 9047 631-41 309
Zysk (strata) brutto21 574-50 8774 413-48 288
Zysk (strata) netto-25 614-83 9791 36443 643
Przepływy netto-9 903-10 349-7 42231 596
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 9319 4934 233-17 495
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej41 474-15 829-22 342103 461
Przepływy netto z działalności finansowej-57 308-4 01310 687-54 370
Aktywa razem90 203206 425295 860278 162
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 288172 205166 004120 903
Zobowiązania długoterminowe4 53920 35499 09426 832
Zobowiązania krótkoterminowe45 850151 85166 91094 071
Kapitał własny33 91528 330127 133157 259
Kapitał zakładowy11 57811 57811 57811 578
Liczba akcji (tys. szt.)11 577,8711 577,8711 577,8711 577,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,932,4510,9813,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,21-7,250,123,77
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport