Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-05-01
CFI Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2018
0,51
0,00
2019-05-01
CFI Korekta Jednostkowego Raportu Rocznego za rok 2018
0,51
0,00
2019-05-01
CFI RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,51
0,00
2019-04-30
CFI R /: formularz raportu rocznego
0,51
0,00
2019-04-26
CFI Powołanie osób nadzorujących Emitenta
0,51
+0,79
2019-04-26
CFI Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2018.
0,51
+0,79
2019-04-23
CFI Udzielenie zabezpieczenia dla spółki zależnej od Emitenta
0,50
-1,61
2019-04-23
CFI Istotna informacja dotycząca umowy zawartej przez spółkę zależną
0,50
-1,61
2019-04-19
CFI Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding w I kwartale 2019 roku
0,50
0,00
2019-04-19
CFI Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
0,50
0,00
2019-04-17
CFI Podjęcie rozmów o pozyskanie inwestorów zagranicznych
0,51
0,00
2019-04-09
CFI Rezygnacja osoby nadzorującej
0,50
+3,17
2019-02-25
CFI Rezygnacja osoby nadzorującej
0,51
0,00
2019-01-23
CFI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
0,54
+1,85
2019-01-19
CFI Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding w czwartym kwartale 2018
0,56
-1,79
2018-12-22
CFI Komunikaty GPW o przystąpieniu Emitenta do Programu Wspierania Płynności oraz zaprzestaniu kwalifikowania akcji Emitenta do segmentu Lista Alertów, zawarcie przez Emitenta umowy z animatorem rynku.
0,53
0,00
2018-12-20
CFI Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
0,52
-1,92
2018-11-29
CFI QS 3/2018: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,49
0,00
2018-11-08
CFI Informacja o zaangażowaniu w Krezus S.A. oraz o złożonych wnioskach w trybie art. 401 § 1 ksh (żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia)
0,51
-7,84
2018-10-19
CFI Przychody grupy CFI Holding w III Kwaratale 2018 roku
0,53
-1,89
  • Poprzednia strona
  • z 33
  • Następna strona