Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 64132 49342 08031 973
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 6377 24724 6987 074
Zysk (strata) brutto18 9759 3126 2464 765
Zysk (strata) netto15 0507 5992 2912 394
Przepływy netto-2 540-11 6696 367-12 113
Przepływy netto z działalności operacyjnej13 33810 63711 4345 714
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 873-11 2965 046-11 266
Przepływy netto z działalności finansowej11 995-11 010-10 113-6 561
Aktywa razem1 562 5441 511 8511 500 4651 492 823
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania465 984429 873426 029418 746
Zobowiązania długoterminowe386 055353 051351 878345 227
Zobowiązania krótkoterminowe79 92976 82274 15173 519
Kapitał własny1 088 2001 073 7261 066 1271 063 487
Kapitał zakładowy852 771852 771852 771852 772
Liczba akcji (tys. szt.)2 750 874,902 750 874,902 750 874,902 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,400,390,390,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów143 213134 965113 41197 076
Zysk (strata) z działalności operacyjnej77 80873 20495 97465 807
Zysk (strata) brutto53 90367 45783 62933 032
Zysk (strata) netto41 19955 52366 24326 469
Przepływy netto13 659-13 51615 796-5 443
Przepływy netto z działalności operacyjnej38 54535 60136 47247 105
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 014-76 079-32 748-97 255
Przepływy netto z działalności finansowej-13 87226 96212 07644 707
Aktywa razem1 500 4651 429 3081 328 7751 207 001
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania426 0291 212 2681 197 6491 144 695
Zobowiązania długoterminowe351 8781 147 9851 121 0891 100 671
Zobowiązania krótkoterminowe74 15164 28376 56044 024
Kapitał własny1 066 127206 303119 40153 156
Kapitał zakładowy852 77158 23326 85626 856
Liczba akcji (tys. szt.)2 750 874,90187 846,7786 632,2686 632,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,391,101,380,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,300,770,31
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport