Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 97339 60229 55831 168
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 07437 9868 04918 127
Zysk (strata) brutto4 76536 7526 14016 335
Zysk (strata) netto2 39430 2926 22212 713
Przepływy netto-12 11320 881-1 476-169
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 71416 6664 73112 446
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 266-1 049-3 745-25 137
Przepływy netto z działalności finansowej-6 5615 264-2 46212 522
Aktywa razem1 492 8231 491 5141 432 8511 429 308
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania418 746418 2261 209 7001 212 268
Zobowiązania długoterminowe345 227347 6971 139 1551 147 983
Zobowiązania krótkoterminowe73 51970 52970 54564 285
Kapitał własny1 063 4871 062 429212 527206 303
Kapitał zakładowy852 77258 23358 23358 233
Liczba akcji (tys. szt.)2 750 874,90187 846,77187 846,77187 846,77
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,395,661,131,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,160,030,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów134 965113 41197 07611 978
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73 20495 97465 8076 617
Zysk (strata) brutto67 45783 62933 0323 527
Zysk (strata) netto55 52366 24326 4694 297
Przepływy netto-13 51615 796-5 443-175
Przepływy netto z działalności operacyjnej35 60136 47247 1053 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-76 079-32 748-97 255147
Przepływy netto z działalności finansowej26 96212 07644 707-3 321
Aktywa razem1 429 3081 328 7751 207 0011 122 686
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 212 2681 197 6491 144 6951 081 696
Zobowiązania długoterminowe1 147 9831 121 0891 100 6711 036 798
Zobowiązania krótkoterminowe64 28576 56044 02444 899
Kapitał własny206 303119 40153 15626 688
Kapitał zakładowy58 23326 85626 85626 856
Liczba akcji (tys. szt.)187 846,7786 632,2686 632,2686 632,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,101,380,610,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,300,770,310,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport