Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 1589456031 017
Zysk (strata) z działalności operacyjnej425474480409
Zysk (strata) brutto1 032418531263
Zysk (strata) netto1 02074343715
Przepływy netto284-14-146-86
Przepływy netto z działalności operacyjnej320333258608
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1450-30-3
Przepływy netto z działalności finansowej-180-347-373-691
Aktywa razem48 78948 25347 86455 514
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 42120 90621 26121 278
Zobowiązania długoterminowe18 86819 24219 54719 413
Zobowiązania krótkoterminowe1 5541 6641 7141 866
Kapitał własny28 36727 34726 60434 235
Kapitał zakładowy3 9003 9003 9003 900
Liczba akcji (tys. szt.)39 000,0039 000,0039 000,0039 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,730,700,680,88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,020,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 5623 8664 1724 579
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 2461 487-6 0031 181
Zysk (strata) brutto-4 4771 5092181 570
Zysk (strata) netto-5 8371 2091 6441 786
Przepływy netto-586-2 2612 692612
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 7171 41124-814
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej36-1 2274 3831 545
Przepływy netto z działalności finansowej-2 338-2 444-1 716-119
Aktywa razem47 86455 41256 68363 018
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 26122 61025 74933 556
Zobowiązania długoterminowe19 54720 26223 35529 514
Zobowiązania krótkoterminowe1 7142 3482 3944 042
Kapitał własny26 60432 80230 73729 111
Kapitał zakładowy3 9003 9003 9003 900
Liczba akcji (tys. szt.)39 000,0039 000,0039 000,0039 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,680,840,790,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,150,030,040,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)