Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3751 1741 338899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-21819130481
Zysk (strata) brutto-234181334115
Zysk (strata) netto-217165281104
Przepływy netto-910363222331
Przepływy netto z działalności operacyjnej357228708270
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-22-90-298
Przepływy netto z działalności finansowej-1 267157-395360
Aktywa razem3 3563 9493 7133 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 1291 4791 4331 265
Zobowiązania długoterminowe001520
Zobowiązania krótkoterminowe1 1291 4791 2821 265
Kapitał własny2 2272 4692 2802 005
Kapitał zakładowy400400400400
Liczba akcji (tys. szt.)4 000,004 000,004 000,004 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,560,620,570,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,050,040,070,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 9612 8803 769277
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4504491 243132
Zysk (strata) brutto5144201 243132
Zysk (strata) netto4053551 006106
Przepływy netto305-88189185
Przepływy netto z działalności operacyjnej938216-8-10
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 113-304-20
Przepływy netto z działalności finansowej4800200195
Aktywa razem3 7132 1461 874430
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 433272355117
Zobowiązania długoterminowe152000
Zobowiązania krótkoterminowe1 282272355117
Kapitał własny2 2801 8751 520313
Kapitał zakładowy400400400200
Liczba akcji (tys. szt.)4 000,004 000,004 000,004 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,570,470,380,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,100,090,250,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)