Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-08-12
KBJ Powiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie
8,00
0,00
2019-08-09
KBJ Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
8,25
+0,61
2019-07-31
KBJ Podpisanie umowy z ZUS
8,50
0,00
2019-07-25
KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez ZUS - korekta
8,40
+1,79
2019-07-24
KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez ZUS
8,50
-0,59
2019-06-28
KBJ Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2019 r.
8,35
+1,20
2019-05-31
KBJ Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał
8,00
0,00
2019-05-31
KBJ Rekomendacja Zarządu KBJ S.A. odnośnie podziału zysku za 2018 r.
8,00
0,00
2019-05-24
KBJ Zawarcie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości
9,50
0,00
2019-05-22
KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez NBP
9,65
0,00
2019-05-20
KBJ Zawarcie istotnej umowy z PGE Systemy
9,70
0,00
2019-05-07
KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Ministerstwo Sprawiedliwości
7,20
+9,03
2019-03-15
KBJ Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – zainicjowanie programu motywacyjnego dla kluczowych managerów i pracowników Emitenta
8,60
0,00
2019-03-07
KBJ Zawarcie istotnej umowy z KGHM Polska Miedź S.A.
9,35
-3,74
2019-02-08
KBJ Szacunkowe wyniki za IV kw. 2018 r.
5,90
0,00
2019-01-28
KBJ Podpisanie umowy z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu
7,35
0,00
2019-01-08
KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
7,00
-7,86
2018-12-06
KBJ Zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa
7,40
0,00
2018-11-21
KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Polską Spółkę Gazownictwa
6,65
-6,02
2018-10-06
KBJ Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 MAR
8,80
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona