Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 6756 03810 4175 552
Zysk (strata) z działalności operacyjnej616-3521 921-303
Zysk (strata) brutto602-3582 042-315
Zysk (strata) netto484-4272 038-430
Przepływy netto1 125-1 2401 267-62
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 043-1 5361 885-511
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-778-34-1-46
Przepływy netto z działalności finansowej-140329-617495
Aktywa razem25 28411 71315 47310 005
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 9374 8508 1834 714
Zobowiązania długoterminowe309357435423
Zobowiązania krótkoterminowe17 6284 4937 7484 291
Kapitał własny7 3486 8647 2905 291
Kapitał zakładowy1 5411 5411 5411 541
Liczba akcji (tys. szt.)1 540,791 540,791 540,791 540,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,774,464,733,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,31-0,281,32-0,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 79725 08116 7879 041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3362 9411 774598
Zysk (strata) brutto3033 0011 744551
Zysk (strata) netto1622 5081 401441
Przepływy netto860380-575-7
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 3931 5616991 374
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 000-224-1 000-1 170
Przepływy netto z działalności finansowej-533-957-275-211
Aktywa razem15 47312 75610 7645 679
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 1835 3345 1541 258
Zobowiązania długoterminowe43544122514
Zobowiązania krótkoterminowe7 7484 8944 9291 244
Kapitał własny7 2907 4215 6104 421
Kapitał zakładowy1 5411 5411 5411 541
Liczba akcji (tys. szt.)1 540,791 540,791 540,791 540,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,734,823,642,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,101,630,910,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)