Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-10
KST Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 lutego 2020 r.
25,30
0,00
2020-01-10
KST Otrzymanie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.
25,30
0,00
2020-01-10
KST Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
25,30
0,00
2020-01-10
KST Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
25,30
0,00
2020-01-09
KST Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Konsorcjum Stali S.A.
25,30
0,00
2020-01-03
KST Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Spółki
25,30
0,00
2019-12-30
KST Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A. w związku z planowaną transakcją sprzedaży nieruchomości
25,40
-0,39
2019-12-18
KST Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
25,00
0,00
2019-11-29
KST Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej
26,70
0,00
2019-11-28
KST Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
26,90
-0,37
2019-11-27
KST Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A.
26,00
+3,46
2019-11-25
KST Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na WZ o co najmniej 2% w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.
26,00
0,00
2019-11-25
KST Nabycie przez Spółkę akcji własnych.
26,00
0,00
2019-11-12
KST Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki
26,30
-1,14
2019-11-12
KST Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki
26,30
-1,14
2019-11-08
KST QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26,00
+1,15
2019-11-05
KST Przyspieszenie terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
26,90
0,00
2019-11-04
KST Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2019 r.
26,90
0,00
2019-10-31
KST Uzyskanie przez jednostkę zależną od Emitenta pozytywnej decyzji kredytowej o przedłużeniu umowy kredytowej i zawarcie aneksu o charakterze technicznym z Bankiem ING Bank Śląski S.A.
26,00
+3,46
2019-10-31
KST Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej o przedłużeniu umowy kredytowej i zawarcie aneksu o charakterze technicznym z Bankiem ING Bank Śląski S.A.
26,00
+3,46
  • Poprzednia strona
  • z 34
  • Następna strona