Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 0813 9173 5406 705
Zysk (strata) z działalności operacyjnej420335146-4 627
Zysk (strata) brutto2479638-4 920
Zysk (strata) netto2479638-4 951
Przepływy netto-26811879-86
Przepływy netto z działalności operacyjnej524-414-831 151
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-146-435-756-51
Przepływy netto z działalności finansowej-646967918-1 185
Aktywa razem30 85931 06933 85232 430
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 20427 66130 54029 156
Zobowiązania długoterminowe15 62716 08111 41811 643
Zobowiązania krótkoterminowe11 57711 58019 12217 514
Kapitał własny3 6553 4083 3123 274
Kapitał zakładowy8 6918 6918 6918 691
Liczba akcji (tys. szt.)8 690,798 690,798 690,798 690,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,420,390,380,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,010,00-0,57
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 79413 84118 85233 052
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 974-6 0071 3092 166
Zysk (strata) brutto-4 798-7 376401 281
Zysk (strata) netto-4 829-7 388201 081
Przepływy netto-53637-5 304
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 8521 028920-3 590
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 114-834-4 974-7 366
Przepływy netto z działalności finansowej-2 791-1304 0615 652
Aktywa razem32 43047 40151 94452 098
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 15639 29836 45341 516
Zobowiązania długoterminowe11 64318 61721 50726 161
Zobowiązania krótkoterminowe17 51420 68114 94615 354
Kapitał własny3 2748 10315 49110 582
Kapitał zakładowy8 6918 6918 6916 730
Liczba akcji (tys. szt.)8 690,798 690,798 690,798 690,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,380,931,781,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,56-0,850,000,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)