Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 9173 5403 3023 734
Zysk (strata) z działalności operacyjnej335146-4 627119
Zysk (strata) brutto9638-4 920-26
Zysk (strata) netto9638-4 951-26
Przepływy netto11879-88659
Przepływy netto z działalności operacyjnej-414-831 151-1 248
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-435-756-51-583
Przepływy netto z działalności finansowej967918-1 9851 889
Aktywa razem31 06933 85232 43044 203
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 66130 54029 15635 979
Zobowiązania długoterminowe16 08111 41811 64316 682
Zobowiązania krótkoterminowe11 58019 12217 51419 296
Kapitał własny3 4083 3123 2748 225
Kapitał zakładowy8 6918 6918 6918 691
Liczba akcji (tys. szt.)8 690,798 690,798 690,798 690,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,390,380,380,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,00-0,57-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 79413 84118 85233 052
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 974-6 0071 3092 166
Zysk (strata) brutto-4 798-7 376401 281
Zysk (strata) netto-4 829-7 388201 081
Przepływy netto-53637-5 304
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 8521 028920-3 590
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 114-834-4 974-7 366
Przepływy netto z działalności finansowej-2 791-1304 0615 652
Aktywa razem32 43047 40151 94452 098
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 15639 29836 45341 516
Zobowiązania długoterminowe11 64318 61721 50726 161
Zobowiązania krótkoterminowe17 51420 68114 94615 354
Kapitał własny3 2748 10315 49110 582
Kapitał zakładowy8 6918 6918 6916 730
Liczba akcji (tys. szt.)8 690,798 690,798 690,798 690,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,380,931,781,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,56-0,850,000,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)