Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-11-22
KGH Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2019 r.
91,90
-2,22
2019-11-20
KGH QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
94,50
-1,06
2019-10-30
KGH Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
86,20
+0,16
2019-10-30
KGH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
86,20
+0,37
2019-10-24
KGH Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
81,70
+0,12
2019-10-21
KGH Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2019 r.
78,28
+3,09
2019-09-23
KGH Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2019 r.
81,58
-3,11
2019-09-19
KGH Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem
81,82
-0,39
2019-08-23
KGH Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2019 r.
74,78
+1,36
2019-08-20
KGH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
77,88
-1,13
2019-07-24
KGH Zmiana dat przekazania raportów okresowych
96,64
-0,02
2019-07-22
KGH Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r.
97,26
-0,08
2019-06-25
KGH Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2019 r.
104,10
+1,01
2019-06-24
KGH Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.
104,40
-0,29
2019-06-19
KGH Zawarcie Umowy Ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
104,05
-1,06
2019-06-12
KGH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
98,66
-1,01
2019-06-07
KGH Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
93,10
0,00
2019-06-04
KGH Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii
96,10
+0,77
2019-05-27
KGH Ustanowienie Programu Emisji Obligacji
94,24
+0,66
2019-05-23
KGH Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2019 r.
94,70
-1,90
  • Poprzednia strona
  • z 74
  • Następna strona