Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-04-13 14:27 KGHM KGH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zakończonym dnia 13 kwietnia 2018 r. 92,00 +0,33
2018-04-11 14:07 KGHM KGH rejestracja zmian statutu w KRS 91,34 +0,61
2018-04-03 13:31 KGHM KGH rezygnacja członka RN 86,82 +1,36
2018-03-27 14:33 KGHM KGH Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 roku 86,94 -0,16
2018-03-15 14:48 KGHM KGH Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych 15 marca 2018 roku 103,50 -0,72
2018-03-14 17:43 KGHM KGH SPS /2017: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej 103,50 -0,48
2018-03-14 17:29 KGHM KGH RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 103,50 -1,26
2018-03-14 17:15 KGHM KGH R /: formularz raportu rocznego 103,50 -1,59
2018-03-10 15:34 KGHM KGH Zmiany w składzie Zarządu Spółki 104,00 -1,44
2018-03-07 15:02 KGHM KGH Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017 106,20 -2,26
2018-02-21 13:13 KGHM KGH Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości 108,85 +1,52
2018-02-15 16:32 KGHM KGH Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r. 110,50 -0,63
2018-02-14 12:12 KGHM KGH Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 106,90 +3,37
2018-02-14 12:00 KGHM KGH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 106,90 +3,37
2018-01-19 12:41 KGHM KGH Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych 112,30 +0,36
2018-01-19 12:35 KGHM KGH Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018 112,30 +0,36
2017-12-15 10:36 KGHM KGH Decyzja dotycząca prowincjonalnego oraz federalnego pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax 104,05 +0,91
2017-12-01 09:09 KGHM KGH zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 106,80 +1,59
2017-11-14 17:07 KGHM KGH QSr 3/2017: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 122,05 -2,42
2017-11-09 17:09 KGHM KGH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 120,65 -0,29
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
KGHM Polska Miedź SA 95,72 -0,19 31,82
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Alma Market SA w restrukturyza 0,23 +21,05 0,00
Quantum Software SA 17,70 +10,62 0,03
EuCO SA 16,45 +8,94 0,05
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Czerwona Torebka SA 0,45 -23,73 0,05
Drewex SA 0,74 -12,94 0,00
Open Finance SA 1,02 -8,93 0,03