Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 5045 6845 1284 406
Zysk (strata) z działalności operacyjnej545521379394
Zysk (strata) brutto338248-91118
Zysk (strata) netto319228-93112
Przepływy netto5955330797
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 134-466340626
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej75-187-459275
Przepływy netto z działalności finansowej-614705427-804
Aktywa razem46 65246 36246 44546 989
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 90922 93823 25023 126
Zobowiązania długoterminowe15 65315 12614 17713 252
Zobowiązania krótkoterminowe7 2567 8129 0739 874
Kapitał własny23 74323 42423 19523 863
Kapitał zakładowy2 3432 3432 0932 093
Liczba akcji (tys. szt.)20 930,0020 930,0020 930,0020 930,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,131,121,111,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,01-0,000,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 47221 02421 68121 291
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8381 5392 3412 019
Zysk (strata) brutto6247861 151699
Zysk (strata) netto5617691 027524
Przepływy netto408-28-183-213
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 8072 1723 7841 468
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-508-2 141-2 8001 040
Przepływy netto z działalności finansowej-891-59-1 167-2 720
Aktywa razem46 44547 88845 36143 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 25025 12925 46224 399
Zobowiązania długoterminowe14 17714 24917 72317 486
Zobowiązania krótkoterminowe9 07310 8807 7396 913
Kapitał własny23 19522 76019 89918 872
Kapitał zakładowy2 0932 0932 0932 093
Liczba akcji (tys. szt.)20 930,0020 930,0020 930,0020 930,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,111,090,950,90
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,040,050,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)