Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-09-28
KOM Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020
1,96
0,00
2020-09-01
KOM Wstępne wyniki za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 oraz wybrane pozycje wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020
2,03
-1,48
2020-08-31
KOM Informacje nt. złożenia planów restrukturyzacyjnych
2,03
0,00
2020-07-06
KOM Ustanowienie Rady Wierzycieli
2,53
+1,98
2020-06-22
KOM Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
2,67
+0,37
2020-06-15
KOM wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację Spółki
2,50
+8,00
2020-06-10
KOM Informacje nt. złożenia projektów spisów wierzytelności
2,84
-4,23
2020-06-08
KOM Informacja nt. zakończenia kontroli podatkowej
2,75
-2,18
2020-05-13
KOM Informacje nt. odstąpienia od części umów najmu powierzchni handlowych
2,18
0,00
2020-04-23
KOM Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2,82
-12,06
2020-04-01
KOM Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych
0,90
-2,00
2020-03-27
KOM Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych
0,94
0,00
2020-03-25
KOM Informacje nt. odstąpienia od umów faktoringu
0,93
0,00
2020-03-19
KOM Umorzenie ostatniej sprawy sądowej zawieszonej ugodą z dnia 7 listopada 2017 r.
0,89
-2,25
2020-03-13
KOM Informacja nt. oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Komputronik
0,69
0,00
2020-03-13
KOM Uzupełnienie informacji nt. osoby zarządzającej
0,69
0,00
2020-03-11
KOM Informacje dotyczące umów zawartych z Santander Bank Polska S.A.
0,99
+6,49
2020-03-10
KOM Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
2,16
-58,33
2020-03-07
KOM Informacja nt. sytuacji finansowo – operacyjnej Grupy Kapitałowej Komputronik - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych
2,16
0,00
2020-02-28
KOM QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,90
-15,17
  • Poprzednia strona
  • z 37
  • Następna strona