Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów382 211437 569591 554503 366
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 509-5999 6576 450
Zysk (strata) brutto-7 034-1 6847 8494 896
Zysk (strata) netto-6 258-7635 7863 747
Przepływy netto-525-6 756-6283 437
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 102-5 17120 4587 305
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 713-6 868-15 796-3 280
Przepływy netto z działalności finansowej-1 9145 283-5 290-588
Aktywa razem530 642532 160570 763560 017
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania372 253367 395401 655396 488
Zobowiązania długoterminowe29 6139 3355 1733 441
Zobowiązania krótkoterminowe342 640358 060396 482393 047
Kapitał własny158 099164 355168 678163 077
Kapitał zakładowy979979979979
Liczba akcji (tys. szt.)9 793,979 793,979 793,979 793,97
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,1416,7817,2216,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,64-0,080,590,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 997 7172 044 8252 012 7102 109 857
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 6239 55520 28615 954
Zysk (strata) brutto10 711-35 90816 56215 199
Zysk (strata) netto7 917-37 60813 71111 943
Przepływy netto1 189-11 46511 147-9 202
Przepływy netto z działalności operacyjnej25 5107 84534 52922 733
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 233-21 149-13 200-15 706
Przepływy netto z działalności finansowej2 9121 839-10 182-16 229
Aktywa razem532 160537 111604 451551 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania367 395378 942403 438379 532
Zobowiązania długoterminowe9 33551 06546 84148 265
Zobowiązania krótkoterminowe358 060327 877356 597331 267
Kapitał własny164 355157 501200 231171 118
Kapitał zakładowy979979979957
Liczba akcji (tys. szt.)9 793,979 793,979 572,359 572,35
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,7816,0820,9217,88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,81-3,841,431,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport