Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów591 554503 366465 228451 114
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 6576 4501 115-5 136
Zysk (strata) brutto7 8494 896-350-46 611
Zysk (strata) netto5 7863 747-854-46 775
Przepływy netto-6283 4375 136-34 842
Przepływy netto z działalności operacyjnej20 4587 3052 918-25 490
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 796-3 280-1 289-10 900
Przepływy netto z działalności finansowej-5 290-5883 5071 548
Aktywa razem570 763560 017543 386537 493
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania401 655396 488382 870374 770
Zobowiązania długoterminowe5 1733 44146 92146 893
Zobowiązania krótkoterminowe396 482393 047335 949327 877
Kapitał własny168 678163 077160 064162 055
Kapitał zakładowy979979979979
Liczba akcji (tys. szt.)9 793,979 793,979 793,979 793,97
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,2216,6516,3416,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,590,38-0,09-4,78
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 044 8252 012 7102 109 8572 246 399
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 55520 28615 95430 963
Zysk (strata) brutto-35 90816 56215 19925 469
Zysk (strata) netto-37 60813 71111 94320 183
Przepływy netto-11 46511 147-9 20210 572
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 84534 52922 73315 394
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-21 149-13 200-15 706-12 303
Przepływy netto z działalności finansowej1 839-10 182-16 2297 481
Aktywa razem537 493604 451551 355562 796
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania374 770403 438379 532398 173
Zobowiązania długoterminowe46 89346 84148 26532 803
Zobowiązania krótkoterminowe327 877356 597331 267365 370
Kapitał własny162 055200 231171 118163 963
Kapitał zakładowy979979957957
Liczba akcji (tys. szt.)9 793,979 572,359 572,359 572,35
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,5520,9217,8817,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,841,431,252,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport