Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 32122 02623 97121 875
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 986694121 366
Zysk (strata) brutto-3 347300-733950
Zysk (strata) netto-3 781478-568709
Przepływy netto775-69251-1 450
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 6372 7891 351-110
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 462-517882-953
Przepływy netto z działalności finansowej-3 324-2 341-1 982-387
Aktywa razem120 851128 824132 151134 847
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 56064 71968 52670 511
Zobowiązania długoterminowe27 11226 83528 86230 273
Zobowiązania krótkoterminowe33 44837 88439 66440 238
Kapitał własny60 29163 92363 44564 001
Kapitał zakładowy5 6175 6175 6175 617
Liczba akcji (tys. szt.)4 680,504 680,504 680,504 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,8813,6613,5513,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,810,10-0,120,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów91 19365 92165 11262 547
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 1393 5975 1716 910
Zysk (strata) brutto-2 83012 7924 0985 364
Zysk (strata) netto-3 16211 8282 6634 681
Przepływy netto-4931 536447155
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 6677 2977 6736 787
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej874-334-228-2 848
Przepływy netto z działalności finansowej-8 034-5 427-6 998-3 784
Aktywa razem120 851130 78196 21287 218
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 56067 16044 11335 902
Zobowiązania długoterminowe27 11226 20319 02712 186
Zobowiązania krótkoterminowe33 44840 95725 08623 716
Kapitał własny60 29163 29251 73450 692
Kapitał zakładowy5 6175 6175 6175 617
Liczba akcji (tys. szt.)4 680,504 680,504 680,504 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,8813,5211,0510,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,682,530,571,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport