Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 02623 97121 87518 915
Zysk (strata) z działalności operacyjnej694121 366507
Zysk (strata) brutto300-7339509 960
Zysk (strata) netto478-5687099 511
Przepływy netto-69251-1 4501 845
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 7891 351-1103 109
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-517882-953-310
Przepływy netto z działalności finansowej-2 341-1 982-387-954
Aktywa razem128 824132 151134 847130 781
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 71968 52670 51167 160
Zobowiązania długoterminowe26 83528 86230 27326 203
Zobowiązania krótkoterminowe37 88439 66440 23840 957
Kapitał własny63 92363 44564 00163 292
Kapitał zakładowy5 6175 6175 6175 617
Liczba akcji (tys. szt.)4 680,504 680,504 680,504 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,6613,5513,6713,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,10-0,120,152,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów65 92165 11262 54756 259
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 5975 1716 9104 165
Zysk (strata) brutto12 7924 0985 3642 435
Zysk (strata) netto11 8282 6634 6811 878
Przepływy netto1 536447155-188
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 2977 6736 7878 139
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-334-228-2 848-8 269
Przepływy netto z działalności finansowej-5 427-6 998-3 784-58
Aktywa razem130 78196 21287 21885 175
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania67 16044 11335 90237 414
Zobowiązania długoterminowe26 20319 02712 18612 692
Zobowiązania krótkoterminowe40 95725 08623 71624 722
Kapitał własny63 29251 73450 69246 735
Kapitał zakładowy5 6175 6175 6175 617
Liczba akcji (tys. szt.)4 680,504 680,504 680,504 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,5211,0510,839,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,530,571,000,40
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport