Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2001Q32001Q22001Q12000Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 80941 86448 3220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 458-3 668-1280
Zysk (strata) brutto-4 620-4 789-1 3330
Zysk (strata) netto-3 804-4 131-1 2130
Przepływy netto-470-8538610
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 0911 2492 5260
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-320-576-2 3340
Przepływy netto z działalności finansowej-1 241-1 5266690
Aktywa razem84 91090 92194 88589 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 54261 93361 17554 393
Zobowiązania długoterminowe3 9254 1303 6774 618
Zobowiązania krótkoterminowe56 61757 80357 49849 775
Kapitał własny24 05527 85931 99033 203
Kapitał zakładowy5 0945 0945 0945 094
Liczba akcji (tys. szt.)1 622,401 622,401 622,401 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,8317,1719,7220,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,35-2,55-0,750,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20001999
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 488150 963
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 6835 936
Zysk (strata) brutto2704 387
Zysk (strata) netto-3172 102
Przepływy netto-4821 091
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 2037 806
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 450-7 337
Przepływy netto z działalności finansowej765622
Aktywa razem89 50367 028
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania54 39331 416
Zobowiązania długoterminowe4 618967
Zobowiązania krótkoterminowe49 77530 449
Kapitał własny33 20335 612
Kapitał zakładowy5 0945 094
Liczba akcji (tys. szt.)1 622,401 622,40
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,4621,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,201,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)