Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 8971 8912 2121 868
Zysk (strata) z działalności operacyjnej613491756339
Zysk (strata) brutto378276567250
Zysk (strata) netto314212442210
Przepływy netto937-1 5391 385-1 001
Przepływy netto z działalności operacyjnej-209-2 022276-244
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6-11-84-10
Przepływy netto z działalności finansowej1 1534951 192-747
Aktywa razem15 48513 65320 81516 637
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 6218 21415 58711 850
Zobowiązania długoterminowe1 2611 3369 2067 188
Zobowiązania krótkoterminowe9 3606 8786 3814 662
Kapitał własny4 8045 3795 1684 727
Kapitał zakładowy988988988988
Liczba akcji (tys. szt.)9 882,009 882,009 882,009 882,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,490,540,520,48
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,020,040,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 2566 1175 6345 347
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6941 379763623
Zysk (strata) brutto1 3071 113722569
Zysk (strata) netto1 063871551428
Przepływy netto1 225275-71215
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 182-838-198207
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-125-385-1 12545
Przepływy netto z działalności finansowej2 5321 4981 252-38
Aktywa razem20 81511 1065 4783 407
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 5878 7413 8162 148
Zobowiązania długoterminowe9 2064 7252 056281
Zobowiązania krótkoterminowe6 3814 0151 7601 867
Kapitał własny5 1682 3061 6321 229
Kapitał zakładowy988494494494
Liczba akcji (tys. szt.)9 882,004 941,004 201,004 201,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,520,470,390,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,180,130,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)