Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q22020Q12019Q42019Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3681 5212 4151 820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej556587-333696
Zysk (strata) brutto228237-606427
Zysk (strata) netto226174-613362
Przepływy netto-58827612-1 240
Przepływy netto z działalności operacyjnej75397-993381
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-53660
Przepływy netto z działalności finansowej-1 341-661 569-1 681
Aktywa razem15 43115 99915 85714 802
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 61511 21311 2459 576
Zobowiązania długoterminowe2 6722 4242 3731 144
Zobowiązania krótkoterminowe7 9438 7898 8718 432
Kapitał własny4 7554 7274 5535 166
Kapitał zakładowy988988988988
Liczba akcji (tys. szt.)9 882,009 882,009 882,009 882,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,480,480,460,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,02-0,060,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 0237 2566 1175 634
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 4661 6941 379763
Zysk (strata) brutto4751 3071 113722
Zysk (strata) netto2741 063871551
Przepływy netto-1 2311 225275-71
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 908-1 182-838-198
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej142-125-385-1 125
Przepływy netto z działalności finansowej1 5352 5321 4981 252
Aktywa razem15 85712 95411 1065 478
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 2457 7268 7413 816
Zobowiązania długoterminowe2 3731 3454 7252 056
Zobowiązania krótkoterminowe8 8716 3814 0151 760
Kapitał własny4 5535 1682 3061 632
Kapitał zakładowy988988494494
Liczba akcji (tys. szt.)9 882,009 882,004 941,004 201,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,460,520,470,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,110,180,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)