Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 1087 1737 6106 002
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5022 6431 0041 792
Zysk (strata) brutto1 4842 6919021 610
Zysk (strata) netto1 4242 6078501 579
Przepływy netto-13842459157
Przepływy netto z działalności operacyjnej4121 9482 1111 075
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-454-1 726-1 471-699
Przepływy netto z działalności finansowej-96-180-181-219
Aktywa razem27 19626 21123 94322 347
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 68114 04014 40212 931
Zobowiązania długoterminowe2 8153 8526 8643 326
Zobowiązania krótkoterminowe10 86610 1887 5389 605
Kapitał własny13 51512 1719 5259 415
Kapitał zakładowy494494494494
Liczba akcji (tys. szt.)4 936,624 936,624 936,624 936,62
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,742,461,931,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,290,530,170,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 15816 11311 64210 026
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 8521 302828884
Zysk (strata) brutto3 481930432472
Zysk (strata) netto2 766730319370
Przepływy netto7002267398
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 3302 5651 1943 896
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 075-1 588-3 226-1 898
Przepływy netto z działalności finansowej-555-7522 105-1 901
Aktywa razem23 94319 90919 51917 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 40213 18413 30611 590
Zobowiązania długoterminowe6 8647 4418 4906 966
Zobowiązania krótkoterminowe7 5385 7434 8164 625
Kapitał własny9 5256 7096 1945 855
Kapitał zakładowy494494494494
Liczba akcji (tys. szt.)4 936,624 936,624 936,624 936,62
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,931,361,251,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,560,150,070,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)